نقد و بررسی فیلم پاکسازی ابدی یا The Forever Purge | متفاوت و هیجان‌انگیز

فیلم پاکسازی ابدی دربارۀ طبقۀ اجتماعی، استثمار، نژادپرستی و بیگانه‌هراسی است. این اثر می‌تواند برای مخاطبانی که به‌دنبال فیلم‌های شلوغ و پرآشوب هستند، بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد.