درباره جنجال فیلم «قهرمان» و ادامه‌هایش
هنوز وقت هست آقای فرهادی!

ادامه ندهید جناب فرهادی. خواهش می‌کنم. از دیشب دارم دل‌دل می‌کنم بنویسم یا نه. آن‌ها که در مقام مشاور و ستایشگر و دوستدار و هرچه دوره‌تان کرده‌اند و دارند مشورت و راهکار می‌دهند، هرکه هستند و با هر انگیزه‌ای، شما را به بد بیراهه‌ای کشانده‌اند. من کلاس‌های حمید سمندریان را به یاد می‌آورم که مرجع…