نگاهی به مستند «ذهن ، تشریح شده»؛ در مغز ما چه می‌گذرد؟

مستند «ذهن ، تشریح شده» نقطه آغازی از نوع جدیدی از مستندهای پژوهشی است. هر اپیزود از این سریال بر روی یکی از جنبه‌های ذهن تمرکز دارد: حافظه، رویا، استرس، مدیتیشن و مخدرهای روانگردان.

نگاهی به مستند کیهان : جهان های ممکن

مستند «کیهان : جهان های ممکن» پاسخ به سوالاتی است که شاید بخش اعظمی از مردم حتی از وجودشان هم آگاه نبوده‌اند. سوالاتی مثل اینکه آیا قمرهای مشتری جای مناسبی برای مأوا ابنای بشر است یا نه؟