مروری بر قسمت اول یاغی ساخته محمد کارت
در وصف ریتم تند یاغی

معرفی کامل و اطلاعات سریال یاغی سکانس افتتاحیه یاغی با دزدی از وسایل شهری شروع می‌شود میزانسن با دزدان همراه است، گویی که مشغول برداشتن سهم خود از شهر هستند. «محمد کارت» با همین افتتاح خوب به ما قهرمان/قهرمان‌های داستانش را معرفی می‌کند. قهرمانی از همان طبقه مورد علاقه کارت که در همۀ آثارش سوژۀ…