مصاحبه با کارلوس ریگاداس

پنجمین اثر کارلوس ریگاداس با به تصویر کشیدن خشونت موجود در دنیای وحشی، نظرات را به خوبی جلب کرد. با توجه به اثر محبوب او یعنی اهل مکزیک، فیلم «زمان ما» یک نمایش فوق‌العاده و سینماتیک از روابط پیچیده و تجربیات شخصی خود نویسنده فیلم است. این فیلم همچنین بازی خود کارلوس ریگاداس و همسرش ناتالیا لوپز