بستن
تاریخچه جستجو

   عاشقانه

   می خواهم زنده بمانم
   93%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   دل
   78%
   2.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   راز: جرأت رویاپردازی
   96%
   6.3/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2020 - آمریکا - دوبله شده

   پنج فوت فاصله
   98%
   7.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نهنگ آبی
   88%

   عاشقانه - خانوادگی

   1397 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بمب یک عاشقانه
   90%
   6.5/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   سایمدانگ : خاطراتی از نور
   93%
   8.0/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2017 - کره جنوبی - دوبله شده

   ایتالیا ایتالیا
   73%
   5.3/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1396 - ایران

   آزاد به قید شرط
   83%
   5.4/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1395 - ایران

   مسافران
   96%
   7.0/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   عاشقانه
   88%
   5.8/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1395 - ایران

   نیمه شب اتفاق افتاد
   92%
   5.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1395 - ایران

   دوئت
   47%
   7.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   امکان مینا
   85%
   4.6/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   حکایت عاشقی
   90%
   7.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1393 - ایران

   کریسمس در کانوی
   93%
   6.8/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   چند متر مکعب عشق
   91%
   7.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سایه روشن
   64%
   4.3/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1392 - ایران

   پنج ستاره
   85%

   عاشقانه - خانوادگی

   1392 - ایران

   بیگانه
   72%

   عاشقانه - خانوادگی

   1392 - ایران

   دنیای وارونه
   89%
   6.4/10

   عاشقانه

   2012 - فرانسه - کانادا - دوبله شده

   کلمات
   89%
   7.0/10

   عاشقانه

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   عاشقی در وقت اضافه
   74%

   عاشقانه - خانوادگی

   1391 - ایران

   پیچ عشاق
   73%

   عاشقانه - کمدی

   1391 - ایران

   سرسپرده
   86%

   عاشقانه

   1390 - ایران

   بانو
   69%
   7.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2011 - انگلیس - فرانسه - دوبله شده

   یک عاشقانه ساده
   83%

   عاشقانه - خانوادگی

   1390 - ایران

   من خان هستم
   93%
   8.0/10

   عاشقانه - خانوادگی

   2010 - هند - دوبله شده

   سیب و سلما
   81%

   عاشقانه - خانوادگی

   1389 - ایران

   پایان دوم
   81%

   عاشقانه - خانوادگی

   1389 - ایران

   شرط ازدواج
   84%

   عاشقانه - کمدی

   1389 - ایران

   زندگی شیرین
   92%
   5.9/10

   عاشقانه - کمدی

   1388 - ایران

   بهانه
   70%

   عاشقانه - خانوادگی

   1388 - ایران

   شکلات داغ
   73%

   عاشقانه - خانوادگی

   1388 - ایران

   ثروت خفته
   79%

   عاشقانه - کمدی

   1387 - ایران

   شبانه روز
   70%
   4.4/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   بگو که رویا نیست
   85%

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران

   حیران
   90%
   6.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران

   دوزخ برزخ بهشت
   72%

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران

   مجنون لیلی
   85%
   4.3/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1386 - ایران