بستن
تاریخچه جستجو

      عاشقانه

      در خیلی از فیلم ها روابط احساسی و عاشقانه وجود دارد اما در فیلم های عاشقانه داستان اصلی فیلم را خود عشق و روابط عاشقانه پیش می برد. در این ژانر تماشاگر با قهرمان آن همذات پنداری زیادی برقرار می کنند. به همین دلیل بسیار محبوب و پرطرفدار است. برای دیدن یک فیلم عاشقانه هر چیزی که دوست دارید بخورید فقط حتما دستمال برای پاک کردن اشکهای احتمالی دم دستتان باشد!

      مشاهده ی بیشتر