بستن
تاریخچه جستجو

      اکشن

      در فیلم های اکشن قهرمان اصلی به همراه گروهی از هم تیمی های خود با یک انگیزه مشترک در داستانی پر از دردسر و چالش قرار می گیرند و در مسیر رسیدن به هدف تجربه درگیری های رزمی و جنگی را پشت سر می گذارند. اگر می خواهید فیلمی از این دسته انتخاب کنید حتما یک ظرف تخمه آفتابگردان برای خودتان آماده کنید!

      مشاهده ی بیشتر