بستن
تاریخچه جستجو

   ‌سریال‌ وحشت

   چپلویت
   94%
   7.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   در یک نگاه
   86%
   6.7/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مردگان متحرک
   94%
   9.2/10

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   املاک سورئال
   86%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   عشاء ربانی نیمه شب
   83%

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - کانادا - آمریکا - زیرنویس دارد

   نه غریبه کامل
   91%

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   شیطان
   89%
   7.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   به سوی تاریکی
   77%
   6.4/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مقصد دلهره آور
   79%

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سربازان یا زامبی ها
   89%
   4.9/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2021 - مکزیک - زیرنویس دارد

   آن ها
   89%
   7.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   چاکی
   83%
   8.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   داستان لیزی
   71%
   6.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - شیلی - آمریکا - زیرنویس دارد

   کلاریس
   88%
   6.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مکان های مرده
   85%
   6.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - آفریقای جنوبی - زیرنویس دارد

   توس
   91%
   6.6/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2019 - انگلیس - آمریکا - زیرنویس دارد

   تسخیر شده: آمریکای لاتین
   82%
   5.3/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2021 - مکزیک - زیرنویس دارد

   از مردگان متحرک بترسید
   90%
   7.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2015 - آمریکا - زیرنویس دارد

   آیا از تاریکی هراس دارید؟
   91%
   7.2/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2019 - کانادا - دوبله شده

   تسخیر شده
   86%
   6.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   نمایش مور مور
   71%
   7.0/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - انگلیس - زیرنویس دارد

   کوه مرده
   88%
   7.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - روسیه - زیرنویس دارد

   30 سکه
   91%
   7.2/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2020 - اسپانیا - زیرنویس دارد

   پسران هاردی
   90%
   6.6/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - کانادا - چندزبانه

   خدمتکار
   86%
   7.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2019 - آمریکا - چندزبانه

   منطقه متروک
   83%
   7.5/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2017 - فرانسه - بلژیک - زیرنویس دارد

   حادثه کترینگ
   75%
   6.8/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2016 - استرالیا - زیرنویس دارد

   دریاچه سیاه
   83%
   6.2/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2016 - سوئد - دانمارک - زیرنویس دارد

   هملوک گرو
   82%
   7.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2013 - آمریکا - زیرنویس دارد

   خانه امن
   90%
   7.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - کره جنوبی - چندزبانه

   ماجراجویی های هیجان انگیز سابرینا
   87%
   7.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پاکسازی
   83%
   5.7/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2018 - آمریکا - زیرنویس دارد

   نوسفراتو
   81%
   6.7/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   ارواح گرسنه
   85%
   5.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - استرالیا - زیرنویس دارد

   جویندگان حقیقت
   88%
   7.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - انگلیس - آمریکا - چندزبانه

   مردگان متحرک: دنیای خارج
   83%
   4.2/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2020 - آمریکا - چندزبانه

   فورتیتود
   88%
   7.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2015 - انگلیس - زیرنویس دارد

   فراطبیعی
   86%
   8.1/10

   وحشت - هیجان انگیز

   2020 - مصر - زیرنویس دارد

   سرآغاز
   89%
   7.1/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2018 - انگلیس - زیرنویس دارد

   افسانه روباه نه دم
   96%
   7.9/10

   وحشت - علمی تخیلی

   2020 - کره جنوبی - زیرنویس دارد