بستن
تاریخچه جستجو

   تاریخی | مذهبی

   فیلمه ای تاریخی-مذهبی در زمان و مکانی در گذشته اتفاق می افتند و روایت فیلم به بازسازی بخشی از زندگی یکی از بزرگان دینی می پردازد.

   مشاهده ی بیشتر
   && !(isSmartTv() || isSabok())