بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فقط HD

   کرگدن - فصل 1 قسمت 14

   92 % (11688)
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: کیارش اسدی زاده
   51 دقیقه - محصول ایران - 1398 - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %87.8
    %87.8 (20,643)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %88
    %88 (13,576)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %90.8
    %90.8 (17,017)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %91.6
    %91.6 (12,473)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %91
    %91 (12,219)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %87.6
    %87.6 (14,850)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %89.8
    %89.8 (13,663)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %92
    %92 (13,131)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %91.6
    %91.6 (13,656)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %91.4
    %91.4 (10,994)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %91.2
    %91.2 (11,285)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %92.2
    %92.2 (11,598)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %91
    %91 (12,437)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 13
   • خلاصه نیم فصل اول %82.4
    %82.4 (4,941)

    این قسمت نسخه سینمایی نیم فصل اول است.

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %92.8
    %92.8 (11,688)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %93.2
    %93.2 (10,308)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %93.4
    %93.4 (9,418)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %94.6
    %94.6 (9,292)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %93.6
    %93.6 (10,146)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %95
    %95 (9,635)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %92.8
    %92.8 (8,561)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %93.4
    %93.4 (4,603)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 21

   سایر عوامل فیلم کرگدن - فصل 1 قسمت 14

   دیدگاه‌های کرگدن - فصل 1 قسمت 14

   • u
    u_31686954 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    واقعا زیبا شده عجب فیلمیه ایول

   • u
    mahtab ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من چقد گریه کردم خیلی داغون شدم

   • u
    devin hasan ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    جالبه حدس زدنه ادامه فیلم سخت شده

   • u
    sogol-90 ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بود 👌👌

   • u
    u_17434445 ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    u_33888404 ۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلم جذاب و قشنگیه .....عالیییییییییی

   • u
    u_21253536 ۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_39699579 ۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاللللللللللی بود خیلی فیلم قشنگیه

   • u
    u_37254778 ۲ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی فیلم خفن و عالیههههههه

   • u
    u_39935608 ۲ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    نوید زنده است

   • u
    u_39607107 ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    قشنگه

   • u
    u_37788943 ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    جالب شد ولی لازم نبود جزئیات تشیع و دفن رو انقدر نشون بدن آدم داغون میشه

   • u
    u_25342372 ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    واقعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سریال عالی هست اصلا نمیتونی پیش بینی کنی چی پیش میاد کاش بیشتر از این فیلم ها ساخته بشه

   • m
    milad137073 ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    کاش همه فیلما اینجور قشنگ بود خسته نباشید ب عوامل فیلم

   • u
    YaSaMaN ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلیییی خفنه

   • u
    u_3421625 ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    جالبه

   • u
    بهنام اشتری ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    چقدر این قسمت خوب بود

   • u
    amir ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    مهدی کوشکی پنج شش قسمته خیلی خوب و روون بازی میکنه فوق العادس نسبت ب اوایل سریال

   • u
    u_19235603 ۹ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    نوید زنده میمونه?خیلی قشنگی افرین به کارگردان

   • u
    u_3228271 ۹ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    محشر👍👍👍👍👍

   • u
    niiilllzzz ۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    به نظر من یکی از بهترین های نمایشخانگیه، موضوع خاص و سورپرایرزهای زیاد خیلی فیلم رو دیدنی کرده

   • u
    u_17416148 ۶ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    روح و روان ادم رو داغون کرد

   • u
    u_33254524 ۶ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    خیلی فیلم خوبیه کی فکر می کرد اینا زنده باشن هر قسمت که هیچی هر پارت اتفاقات غیر منتظره رخ میده

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.