بستن
تاریخچه جستجو

   بازیگران اکشن

   سری فیلم

   اکشن

   جوجی
   92%
   7.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - هند - زیرنویس دارد

   لوکی
   96%
   9.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   زمان
   89%
   8.6/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - انگلیس - زیرنویس دارد

   لوپین
   89%
   7.8/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - فرانسه - زیرنویس دارد

   خانه پیش از تاریکی
   91%
   7.5/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2020 - آمریکا - زیرنویس دارد

   ناجورها
   85%
   4.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   سوپرمن و لوئیس
   91%
   8.1/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   واکر
   88%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   گروگان سرکش
   71%
   3.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پروفسور تی
   87%
   6.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - انگلیس - زیرنویس دارد

   شیرینی خور
   93%
   8.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   لیست سیاه
   95%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   فاطما
   90%
   7.5/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - ترکیه - دوبله شده

   کونگ فو
   92%
   4.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - دوبله شده

   تانداو
   77%
   3.7/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - هند - دوبله شده

   راگناروک
   93%
   7.5/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2020 - نروژ - دانمارک - زیرنویس دارد

   راننده تاکسی
   83%
   8.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   میر از ایست تاون
   94%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - آمریکا - چندزبانه

   شهری روی تپه
   77%
   7.5/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   دانشکده حقوق
   92%
   7.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   نورز
   88%
   7.1/10

   اکشن - علمی تخیلی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   آخرین جنگجو: ریشه شر
   84%
   5.9/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - روسیه - زیرنویس دارد

   خائن امریکایی: محاکمه اکسیس سالی
   88%
   5.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   موش
   96%
   8.7/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   پدرخوانده هارلم
   89%
   8.0/10

   اکشن - گانگستری

   2019 - آمریکا - زیرنویس دارد

   گاو بزرگ
   88%
   6.1/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2021 - هند - دوبله شده

   به یاد آور
   91%
   7.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - کره جنوبی - چندزبانه

   خشم مردانه
   97%
   7.2/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - انگلیس - چندزبانه

   آسمان وسیع
   92%
   6.5/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2020 - آمریکا - دوبله شده

   کارنان
   81%
   8.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - هند - چندزبانه

   حماسه بمبئی
   86%
   6.1/10

   اکشن - گانگستری

   2021 - هند - چندزبانه

   لازاروس
   69%
   3.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - دوبله شده

   سگ قهرمان: سفر به خانه
   82%
   4.7/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - کانادا - زیرنویس دارد

   تلافی
   71%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   ساحل پشه ها
   79%
   7.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   فراتر از شیطان
   88%
   8.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - کره جنوبی - زیرنویس دارد

   هادسون و رکس
   91%
   7.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   2019 - کانادا - زیرنویس دارد

   قفل شده
   78%
   4.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد

   قلمروی گمشده دزدان دریایی
   82%
   6.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - انگلیس - زیرنویس دارد

   میراث ژوپیتر
   87%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   2021 - آمریکا - زیرنویس دارد