بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   ماجراجویی در پاریس - فصل 2 قسمت 18 Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir S02E18

   95 % (2783) IMDB 8.1/10
   کارگردان:
   21 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده - کیفیت HD

   • فصل 2 قسمت 1 %95.2
    %95.2 (4,099)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 1
   • فصل 2 قسمت 2 %95.2
    %95.2 (3,237)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 2
   • فصل 2 قسمت 3 %94.2
    %94.2 (3,715)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 3
   • فصل 2 قسمت 4 %95.2
    %95.2 (3,107)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 4
   • فصل 2 قسمت 5 %94.8
    %94.8 (2,753)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 5
   • فصل 2 قسمت 6 %95
    %95 (2,848)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 6
   • فصل 2 قسمت 7 %95.6
    %95.6 (2,578)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 7
   • فصل 2 قسمت 8 %94.8
    %94.8 (2,642)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 8
   • فصل 2 قسمت 9 %95.4
    %95.4 (2,768)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 9
   • فصل 2 قسمت 10 %96
    %96 (2,499)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 10
   • فصل 2 قسمت 11 %96
    %96 (2,852)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 11
   • فصل 2 قسمت 12 %95.6
    %95.6 (2,942)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 12
   • فصل 2 قسمت 13 %95.8
    %95.8 (2,433)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 13
   • فصل 2 قسمت 14 %96
    %96 (2,593)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 14
   • فصل 2 قسمت 15 %96.2
    %96.2 (2,467)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 15
   • فصل 2 قسمت 16 %96
    %96 (2,462)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 16
   • فصل 2 قسمت 17 %95.6
    %95.6 (2,820)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 17
   • فصل 2 قسمت 18 %95.8
    %95.8 (2,783)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 18
   • فصل 2 قسمت 19 %95.6
    %95.6 (2,493)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 19
   • فصل 2 قسمت 20 %95.8
    %95.8 (2,468)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 20
   • فصل 2 قسمت 21 %95.2
    %95.2 (2,777)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 21
   • فصل 2 قسمت 22 %95.8
    %95.8 (2,399)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 22
   • فصل 2 قسمت 23 %94.4
    %94.4 (2,245)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 23
   • فصل 2 قسمت 24 %95.2
    %95.2 (3,095)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 24
   • فصل 2 قسمت 25 %95.4
    %95.4 (3,883)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 25
   • فصل 2 قسمت 26 %91
    %91 (14,892)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 26

   دیدگاه‌های ماجراجویی در پاریس - فصل 2 قسمت 18

   • u
    u_12237344 ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    هالا چرا دست کلویی

   • u
    یکتا شیرزادیان ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فوقوالعاده ست فقط فصل ۳ هم داره ؟؟؟

   • u
    u_4720748 ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بهترین فیلم جهان لحظه شماری میکنم تا ۳ قسمت بعد و ببینم

   • u
    u_38642813 ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی است

   • u
    u_4833523 ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    امیررضا ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فوق العاده است

   • u
    u_32487953 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مهشره واقعا زیباست

   • u
    u_31263827 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی

   • u
    u_31263827 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین کارتون دنیا

   • u
    u_27561231 ۹ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی👏👏👏💋💋💖💖

   • u
    :) ۷ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_40155041 ۶ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_34102442 ۵ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_8238620 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

   • u
    u_7251523 ۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_29145476 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • m
    meshkat110 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآاالی

   • u
    u_6544692 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_43129027 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود .

   • u
    u_16978870 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی عالی عالی عالی💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💗💗💗😍😍😍😍😘😘😘😘

   • u
    u_43950960 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ هست

   • u
    u_44504889 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاللللیی

   • u
    u_38880488 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.