بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir

   90 % (856256)
   7.7 /10
   مناسب برای بالای 6 سال
   کارگردان: توماس آستروک - ویلفرد پین
   محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     رایگان
     %90.6
     %90.6 (30,416)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2
     %90
     %90 (23,846)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3
     %91.2
     %91.2 (18,885)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4
     %91.6
     %91.6 (17,173)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5
     %91.6
     %91.6 (15,163)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6
     %91
     %91 (13,591)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7
     %92
     %92 (13,736)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8
     %91.2
     %91.2 (7,749)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 9
     %91.2
     %91.2 (13,411)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10
     %92.6
     %92.6 (16,835)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11
     %93.2
     %93.2 (14,827)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12
     %92.6
     %92.6 (23,057)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13
     %93
     %93 (10,763)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • فصل 1 قسمت 14
     %92.2
     %92.2 (13,131)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • فصل 1 قسمت 15
     %92.8
     %92.8 (11,461)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • فصل 1 قسمت 16
     %92.6
     %92.6 (9,868)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • فصل 1 قسمت 17
     %92.4
     %92.4 (9,959)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • فصل 1 قسمت 18
     %92.2
     %92.2 (9,652)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • فصل 1 قسمت 19
     %92.6
     %92.6 (10,043)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • فصل 1 قسمت 20
     %92.4
     %92.4 (10,421)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • فصل 1 قسمت 21
     %91.4
     %91.4 (9,999)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • فصل 1 قسمت 22
     %92
     %92 (9,747)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • فصل 1 قسمت 23
     %92
     %92 (10,921)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • فصل 1 قسمت 24
     %91.6
     %91.6 (13,528)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 24

   سوالات متداول

   اسم واقعی مجموعه ماجراجویی در پاریس چیست؟
   معجزه آسا : افسانه بانوی کفشدوزکی و گربه مشکی اسم اصلی این سریال انیمیشن است.
   فصل جدید مجموعه ماجراجویی در پاریس کی به بازار عرضه میشود؟
   فصل چهارم این مجموعه در پاییز 2021 عرضه میشود.
   مرینیت و لیدی باگ یک نفر هستند؟
   بله لیدی باگ نام ابرقهرمانی مرینیت است.
   اسامی لیدی باگ و کت نوار در نسخه فارسی انیمیشن ماجراجویی در پاریس چیست؟
   لیدی باگ دختر کفشدوزکی و کت نوار همان گربه سیاه است.

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۱ دی ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    واقعا این انیمیشن عالی هرکی گربه ی سیاه را دوست دارد لایک کنند

   • u
    ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی تابلو هست که مرینت، دختر کفش دوزکی هست،،، و آدرین، گربه ی سياه است 😒😒

   • u
    SALEH ۲۵ آذر ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    توی فصل چهار آلیا میفهمه مرینت دختر کفشدوزکی هست

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    👍🏻👍🏻عالی

   • u
    ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    فیلم قشنگی هست

   • ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خوبه

   • u
    ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    نه خیلی خوب

   • u
    ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    دختر کفشدوزکی خیلی باھال بود

   • u
    ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    ازعالی عالی تر بوود

   • u
    ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    تو فصل چهار مرینت نگهبان معجزه گرا میشه

   • u
    ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی قشنگه ، واقعا قشنگه

   • u
    ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالیه من که تمام دیالوگاش را حفظ کردم.

   • ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بسیار زیبا بود💐

   • u
    ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود بهترین انیمیشن دنیا 🥰🤩🤩

   • u
    ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عاشقشم

   • u
    ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود ممنون از سازندش

   • u
    ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    ❤️❤️❤️❤️❤️

   • u
    ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    ❤️❤️❤️❤️❤️

   • u
    ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    😍😍👌🏻👌🏻