بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   ماجراجویی در پاریس - فصل 1 قسمت 1 Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir S01E01

   93 % (12999) IMDB 8/10
   کارگردان:
   22 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %93.4
    %93.4 (12,999)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %92.8
    %92.8 (8,075)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %93.2
    %93.2 (6,760)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %94
    %94 (6,011)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %93.4
    %93.4 (5,219)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %93.6
    %93.6 (4,932)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %94.2
    %94.2 (4,855)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %93
    %93 (2,334)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 9 %93.2
    %93.2 (4,845)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %93.6
    %93.6 (7,054)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %94.6
    %94.6 (6,191)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %94
    %94 (5,832)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %94.4
    %94.4 (3,690)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %94
    %94 (4,535)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %94.4
    %94.4 (4,263)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %94.2
    %94.2 (3,336)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %93.8
    %93.8 (3,474)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %93.2
    %93.2 (3,659)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %94.2
    %94.2 (3,416)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %94.4
    %94.4 (3,392)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %93.4
    %93.4 (3,520)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 21
   • فصل 1 قسمت 22 %94.2
    %94.2 (3,178)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 22
   • فصل 1 قسمت 23 %93.8
    %93.8 (3,448)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 23
   • فصل 1 قسمت 24 %93
    %93 (4,281)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 24

   دیدگاه‌های ماجراجویی در پاریس - فصل 1 قسمت 1

   • u
    مانی مافی ۲۰ مهر ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی عالی بود لطف فصل ۳ دختر کفش دوزکی رو بزارید ممنون از فیلیمو

   • u
    u_9852440 ۹ آبان ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    وای آدرین خیلی جذاب است

   • u
    u_15212531 ۱۷ آبان ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی خوب بود کی به گربه ی سیاه امتیاز می ده😀

   • u
    u_44031471 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_42769071 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااالی بود

   • u
    u_33792782 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    محشششششششششره

   • u
    u_46553520 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_24213293 ۹ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بودمخصوصا مرینت وآدرین🥰

   • u
    shirvani ۹ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلى خوب بود

   • u
    u_12112883 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ❤❤❤❤

   • u
    u_13092459 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااااااالی. عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیییییییییییییییییی

   • u
    u_34396453 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فوق العادهههههههههههههههههههههههههههههههههه

   • u
    u_34396453 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

   • u
    کیانوش ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه حتماببینید

   • u
    u_46746527 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییی

   • u
    u_46746527 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود👌

   • u
    u_3770580 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_32348783 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💗💖💖💖💖💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💖💖

   • u
    u_46731655 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود😄😄😄😄😀😀😀😘

   • u
    u_27561231 ۷ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بودوااقن افرین💜💜💜💜

   • u
    u_13193372 ۷ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بینهایت عالی بود 😍😍😍

   • u
    Amir ۷ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود خوشم آمد💖

   • u
    u_46650717 ۷ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.