بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   ماجراجویی در پاریس - فصل 2 قسمت 9 Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir S02E09

   95 % (2739) IMDB 7.8/10
   کارگردان:
   21 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده - کیفیت HD

   • فصل 2 قسمت 1 %95.2
    %95.2 (4,046)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 1
   • فصل 2 قسمت 2 %95.4
    %95.4 (3,203)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 2
   • فصل 2 قسمت 3 %94
    %94 (3,682)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 3
   • فصل 2 قسمت 4 %95.4
    %95.4 (3,064)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 4
   • فصل 2 قسمت 5 %94.8
    %94.8 (2,718)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 5
   • فصل 2 قسمت 6 %95
    %95 (2,819)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 6
   • فصل 2 قسمت 7 %95.6
    %95.6 (2,546)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 7
   • فصل 2 قسمت 8 %94.8
    %94.8 (2,607)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 8
   • فصل 2 قسمت 9 %95.4
    %95.4 (2,740)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 9
   • فصل 2 قسمت 10 %96
    %96 (2,473)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 10
   • فصل 2 قسمت 11 %96
    %96 (2,821)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 11
   • فصل 2 قسمت 12 %95.6
    %95.6 (2,907)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 12
   • فصل 2 قسمت 13 %95.8
    %95.8 (2,393)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 13
   • فصل 2 قسمت 14 %96
    %96 (2,563)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 14
   • فصل 2 قسمت 15 %96.2
    %96.2 (2,443)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 15
   • فصل 2 قسمت 16 %96
    %96 (2,435)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 16
   • فصل 2 قسمت 17 %95.6
    %95.6 (2,784)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 17
   • فصل 2 قسمت 18 %95.8
    %95.8 (2,759)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 18
   • فصل 2 قسمت 19 %95.6
    %95.6 (2,465)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 19
   • فصل 2 قسمت 20 %95.8
    %95.8 (2,446)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 20
   • فصل 2 قسمت 21 %95
    %95 (2,757)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 21
   • فصل 2 قسمت 22 %95.8
    %95.8 (2,362)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 22
   • فصل 2 قسمت 23 %94.6
    %94.6 (2,215)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 23
   • فصل 2 قسمت 24 %95.2
    %95.2 (3,066)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 24
   • فصل 2 قسمت 25 %95.4
    %95.4 (3,823)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 25
   • فصل 2 قسمت 26 %90.8
    %90.8 (14,645)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 26

   دیدگاه‌های ماجراجویی در پاریس - فصل 2 قسمت 9

   • u
    امی تیس ۲۲ تیر ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالیه هرکی می گه فیلم خوبیه لایک کنه

   • u
    u_11242656 ۲۳ تیر ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالییییییییییییییییییییییی... لطفا زود قسمت های بعدی رو بزارین

   • u
    محمد شاه محمدی ۲۲ تیر ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود😍😍😍😍😍😍😍😍😍ممنون فیلیمو راستی دوبلش عالیه👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

   • u
    u_44572367 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین انیمیشنه

   • u
    ترنم ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    .راستش عالیه ولی اگه دختر کفشدوزکی و گربه ی سیاه میدونستند که مرینت و آدریین هستند بهتر بود

   • u
    u_39082133 ۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی ببببببببدددددوووووو

   • u
    u_10547507 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییئیییییییییییییییییییییی

   • u
    TOHID ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

   • u
    u_42652989 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_42652989 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا عالی

   • u
    Abolfazl.M ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی من خیلی خیلی دوستش دارم

   • u
    u_40591797 ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالىھ

   • u
    u_3940237 ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا شگفت انگیز

   • u
    u_41178020 ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی خوبه مرسی

   • u
    u_38006713 ۲ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_37160700 ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    علی بود

   • u
    u_15646830 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عااااااااااااااااااااااالی

   • u
    saeid eslami ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالییییییییییییییییییییییییییییییی بود😍😍ازسازندش خیلی ممنونم

   • u
    Adrina ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_4336959 ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    دوستت دارم دختر کفش دوزکی گربه سیاه

   • u
    u_14924872 ۵ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خخخخخخخیلی قققققشنگه

   • u
    u_4744982 ۶ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خوب نیست😧 عالیه😍😘😗

   • u
    u_6507146 ۲۴ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.