بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فقط HD

   کرگدن - فصل 1 قسمت 15

   93 % (10347)
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: کیارش اسدی زاده
   51 دقیقه - محصول ایران - 1398 - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %87.8
    %87.8 (20,698)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %88
    %88 (13,616)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %90.8
    %90.8 (17,055)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %91.8
    %91.8 (12,521)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %91
    %91 (12,256)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %87.6
    %87.6 (14,891)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %89.8
    %89.8 (13,706)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %92
    %92 (13,173)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %91.6
    %91.6 (13,691)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %91.4
    %91.4 (11,026)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %91.4
    %91.4 (11,320)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %92.2
    %92.2 (11,631)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %91
    %91 (12,470)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 13
   • خلاصه نیم فصل اول %82.4
    %82.4 (4,953)

    این قسمت نسخه سینمایی نیم فصل اول است.

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %92.8
    %92.8 (11,722)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %93.2
    %93.2 (10,345)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %93.4
    %93.4 (9,461)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %94.6
    %94.6 (9,336)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %93.6
    %93.6 (10,226)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %95
    %95 (9,732)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %92.8
    %92.8 (8,703)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %93.2
    %93.2 (5,673)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود سریال کرگدن فصل 1 قسمت 21

   سایر عوامل فیلم کرگدن - فصل 1 قسمت 15

   دیدگاه‌های کرگدن - فصل 1 قسمت 15

   • u
    secret ۲ اسفند ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سريالي بينظير و خاص ، بازياشون عاليه، موضوعش با جامعه ما نزديكتره دست همه عوامل درد نكنه ❤️❤️

   • u
    u_23529039 ۴ اسفند ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    قشنگ شده ولی باید دقت کنن که فیلم پایان خفن داشته باشد آیا کسی یه پایان خفن میخواهد

   • u
    u_5194213 ۳ اسفند ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    ذهن نویسنده رو دوست دارم😂

   • u
    u_40514829 ۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    u_24254460 ۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بی نظیر

   • u
    u_6802998 ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود خیلی

   • u
    Mahsa ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییی

   • u
    u_14595205 ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی

   • u
    u_14595205 ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی

   • u
    u_38848128 ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عشقای منن اینا

   • u
    u_27325101 ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی هست حتما ببینید ❤❤❤❤

   • u
    YaSaMaN ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی ب معنای واقعی كلمه

   • u
    u_8193456 ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    u_8193456 ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    u_17104188 ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بعد از مدتها ی فیلم عالی با موضوع عالیتر و بازیگران فوق عالی دیدم سپاس.

   • u
    u_35408581 ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    توی بیشتر سریالا یه شخصیت باحال عین کاظی هست که همه رو به دیدن فیلم تشویق میکنه اما آخرش همیشه بد میشه

   • u
    omid0077 ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    متفاوت فقط کوتاه

   • u
    u_4962081 ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالي كيف ميكنم تو هر قسمت

   • u
    u_7056940 ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    جذاب و هیجان انگیز

   • u
    u_35681391 ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    همش آدم رو غافلگیر می کنه

   • u
    u_3761488 ۹ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    این سریال بی نظره❤❤❤

   • u
    u_29888900 ۹ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    حرف نداره نویسنده عوامل بازیگران عالی

   • u
    u_32994635 ۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیع 😍

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.