بستن
تاریخچه جستجو

   کرگدن - فصل 1 قسمت 5 Rhino S01E05

   92 % (14584)
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: کیارش اسدی زاده
   54 دقیقه - اکشن - ماجراجویی - محصول ایران - 1398 - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %88.4
    %88.4 (24,992)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %88.8
    %88.8 (16,468)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %91
    %91 (19,328)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %92
    %92 (15,318)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %91.4
    %91.4 (14,584)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %88.4
    %88.4 (17,525)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %90.4
    %90.4 (16,221)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %92.2
    %92.2 (15,612)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %92
    %92 (16,197)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %91.8
    %91.8 (12,962)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %91.8
    %91.8 (13,489)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %92.4
    %92.4 (13,868)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %91.4
    %91.4 (14,681)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 13
   • خلاصه نیم فصل اول %84
    %84 (5,716)

    این قسمت نسخه سینمایی نیم فصل اول است.

    دانلود فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %93
    %93 (14,900)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %92.8
    %92.8 (13,277)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %93.4
    %93.4 (11,798)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %94.6
    %94.6 (12,187)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %93.8
    %93.8 (13,515)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %94.8
    %94.8 (12,713)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %92.8
    %92.8 (12,420)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %93.6
    %93.6 (11,972)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 21
   • فصل 1 قسمت 22 %94.6
    %94.6 (12,516)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 22
   • فصل 1 قسمت 23 %93.6
    %93.6 (12,115)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 23
   • فصل 1 قسمت 24 %93.8
    %93.8 (11,947)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 24
   • فصل 1 قسمت 25 %93
    %93 (11,829)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 25
   • فصل 1 قسمت 26 (قسمت پایانی) %86.6
    %86.6 (18,361)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند. (قسمت پایانی)

    دانلود فصل 1 قسمت 26

   سایر عوامل فیلم کرگدن - فصل 1 قسمت 5

   دیدگاه‌های کرگدن - فصل 1 قسمت 5

   • u
    ۱۶ آذر ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    چرا یه دختر خوشگل تواین فیلم نیست😐

   • u
    ۱۶ آذر ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بیشتر بی معنی بود

   • a
    ۱۶ آذر ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی نیست

   • u
    ۱۸ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلمش که عالیه بازیگرانش هم عالین مخصوصا پانته آ پناهی ها خیلی بازیش فوقالعاده است خیلی هم خوشگله من عاشقشم 😘❣

   • u
    ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوبه باحاله تو سبک خودش😉

   • u
    ۲ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیههههههههه

   • u
    mosio khan ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاشقه این قسمتشم

   • u
    ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد,

    همش ادمو غافلگیرمیکنه دوست دارم

   • u
    ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوبه ولی کمی گیج کنندس

   • u
    ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااااالیه عالی

   • u
    ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بینظیره

   • u
    ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی و غیر قابل پیش بینی ست😻😻😻

   • u
    ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فوق العاده است و جذاب

   • u
    ۸ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا سریال جذابی هست دمت گرم فیلیمو 👍

   • u
    ۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    fh1900 ۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    محمد مهدی ونکی ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فیلم خوبی بود

   • u
    ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عاااااالی

   • u
    ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    حیلی عالیه

   • u
    YaSaMaN ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    هر چقد بگم خوبه كم گفتم

   • u
    ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.