بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   ماجراجویی در پاریس - فصل 1 قسمت 6 Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir S01E06

   93 % (5024) IMDB 7.8/10
   کارگردان:
   22 دقیقه - انیمیشن - ماجراجویی - محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %93.4
    %93.4 (13,182)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %92.8
    %92.8 (8,222)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %93.2
    %93.2 (6,884)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %94
    %94 (6,124)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %93.4
    %93.4 (5,313)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %93.6
    %93.6 (5,024)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %94.2
    %94.2 (4,956)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %93
    %93 (2,387)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 9 %93
    %93 (4,925)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %93.4
    %93.4 (7,236)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %94.6
    %94.6 (6,336)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %94
    %94 (5,998)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %94.4
    %94.4 (3,770)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %93.8
    %93.8 (4,632)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %94.4
    %94.4 (4,356)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %94
    %94 (3,416)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %93.8
    %93.8 (3,556)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %93.2
    %93.2 (3,722)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %94.2
    %94.2 (3,489)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %94.4
    %94.4 (3,472)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %93.4
    %93.4 (3,587)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 21
   • فصل 1 قسمت 22 %94.2
    %94.2 (3,245)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 22
   • فصل 1 قسمت 23 %93.8
    %93.8 (3,516)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 23
   • فصل 1 قسمت 24 %93
    %93 (4,349)

    انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    دانلود سریال ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 24

   دیدگاه‌های ماجراجویی در پاریس - فصل 1 قسمت 6

   • u
    هستی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عاااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللییییییییییییییی👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌🤘🤘🤘🤘🤛🤛🤛🤜🤜🤜🤜🤜🤜🤜🤜🤗🤗🤗🤗🤗😀😀😀😀😊😊😊👏👏👏👏👏👏👏😍😘عاشقشم😍😍😍👏👏👏👏👏👏👏🤴👰👰👰👰👰🤴🤴🤴🤴❤❤❤❤❤❤❤

   • u
    m.m.gh ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

   • u
    ali akbari ۸ خرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بازم می خوام 😌😌😌🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓

   • u
    u_6885523 ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییی بود بازم بزارین

   • u
    u_23250255 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    زینب ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی😍😍😍

   • u
    u_42282872 ۹ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    u_37013648 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیییییییییییییلی عالی بود❤

   • u
    u_29041639 ۸ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیی

   • u
    u_39600055 ۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_41313691 ۴ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی عالی عالی

   • u
    u_20098793 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😗😗😗😙😙😙😘😘😘😚😚😚😍😍😍👧👧👧👸👸👸👸👏👍💝💞💎💍

   • u
    AliTj ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا عالی

   • u
    u_45892159 ۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_9239025 ۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی 🤪😝😜🤣🤣🤣🥰😇😇🥰😘

   • u
    u_8571919 ۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_8571919 ۱ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    من عاشق این فیلم ماجراجویی در پاریس هستم

   • u
    کلثوم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    آلی بود

   • u
    u_43760755 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_43057398 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عا لی عالی عالی عالی

   • f
    faty5931 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااااااااااااالییییییییی👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

   • u
    u_9867321 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ععععععععاااااااااااللللللییبببببیییی😍😍😘😘😍😚😘😍😘😘چچ

   • u
    u_16719826 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    رونیکا مرسی خیلی خیلی عالی بود من عاشق آدرین و مرینت شدم خیلی عالی

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.