بستن
تاریخچه جستجو

   کرگدن - فصل 1 قسمت 19 Rhino S01E19

   95 % (12723)
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: کیارش اسدی زاده
   52 دقیقه - اکشن - ماجراجویی - محصول ایران - 1398 - کیفیت HD

   • فصل 1 قسمت 1 %88.4
    %88.4 (25,005)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 1
   • فصل 1 قسمت 2 %88.8
    %88.8 (16,481)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 2
   • فصل 1 قسمت 3 %91
    %91 (19,342)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 3
   • فصل 1 قسمت 4 %92
    %92 (15,332)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 4
   • فصل 1 قسمت 5 %91.4
    %91.4 (14,597)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 5
   • فصل 1 قسمت 6 %88.4
    %88.4 (17,533)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 6
   • فصل 1 قسمت 7 %90.4
    %90.4 (16,232)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 7
   • فصل 1 قسمت 8 %92.2
    %92.2 (15,625)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 8
   • فصل 1 قسمت 9 %92
    %92 (16,215)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 9
   • فصل 1 قسمت 10 %91.8
    %91.8 (12,970)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 10
   • فصل 1 قسمت 11 %91.8
    %91.8 (13,502)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 11
   • فصل 1 قسمت 12 %92.4
    %92.4 (13,874)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 12
   • فصل 1 قسمت 13 %91.4
    %91.4 (14,687)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 13
   • خلاصه نیم فصل اول %84
    %84 (5,717)

    این قسمت نسخه سینمایی نیم فصل اول است.

    دانلود فصل 1 قسمت 13
   • فصل 1 قسمت 14 %93
    %93 (14,909)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 14
   • فصل 1 قسمت 15 %92.8
    %92.8 (13,288)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 15
   • فصل 1 قسمت 16 %93.4
    %93.4 (11,805)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 16
   • فصل 1 قسمت 17 %94.6
    %94.6 (12,200)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 17
   • فصل 1 قسمت 18 %93.8
    %93.8 (13,525)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 18
   • فصل 1 قسمت 19 %94.8
    %94.8 (12,723)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 19
   • فصل 1 قسمت 20 %92.8
    %92.8 (12,436)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 20
   • فصل 1 قسمت 21 %93.6
    %93.6 (11,983)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 21
   • فصل 1 قسمت 22 %94.6
    %94.6 (12,522)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 22
   • فصل 1 قسمت 23 %93.6
    %93.6 (12,127)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 23
   • فصل 1 قسمت 24 %93.8
    %93.8 (11,959)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 24
   • فصل 1 قسمت 25 %93
    %93 (11,843)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…

    دانلود فصل 1 قسمت 25
   • فصل 1 قسمت 26 (قسمت پایانی) %86.6
    %86.6 (18,427)

    پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند. (قسمت پایانی)

    دانلود فصل 1 قسمت 26

   سایر عوامل فیلم کرگدن - فصل 1 قسمت 19

   دیدگاه‌های کرگدن - فصل 1 قسمت 19

   • u
    ghazal10kiani ۲ فروردین ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    کرگدن عالی و غیر قابل پیش بینی هست

   • u
    ۲ فروردین ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    چقدقشنگ شده فیلمش!

   • u
    Mali reihani ۲ فروردین ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی وهیجان انگیزمرسی فیبلیموجونم

   • u
    ۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یه فیلم متفاوت ،عالی🌹

   • u
    رضوان ۲۰ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سریال کرگدن عالی ترین ماجراجویی ترین و اکشن ترین سریالی که تاحالا تو عمرم دیدم

   • u
    ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی....خیلی دوست داشتم

   • u
    ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    زیباست

   • u
    الینا مصدقی ۹ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی و غیر قابل پیش بینی

   • u
    ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    فیلمش عالیه

   • u
    ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    دم نویسنده گرم خیلی هنرمند هست و غیر قابل پیش بینی

   • u
    sobhan babash ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    sajadkalantari ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    احسنت به هوش تهیه کننده و کارگردان و نویسنده

   • u
    ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مانکن و کرگدن تابه حال بهترین فیلمی بود که دیدم

   • u
    ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا عالیه.مرسی ازفیلیمو

   • u
    ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین بازیهاشون رو بازیگران ارائه دادند،مخصوصا و به طور ویژه،مارک عالی بازی کرده.

   • u
    ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی و جذاب

   • u
    somayeh ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااااالی

   • u
    ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه.ممنون

   • u
    ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عااالی

   • u
    ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی فیلم قشنگیه

   • u
    ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیارعالی وهیجان انگیزه

   • u
    ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی دم همشون گرم

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییییییی

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.