بستن
تاریخچه جستجو

   تاک شو

   تاک شو در فارسی 《برنامه های گفتگو محور》 ترجمه شده است. در این برنامه ها میزبان و مهمان برنامه درباره موضوع مشخصی که معمولا غیر تخصصی و عمومیست، گفتگو می کنند، می خندند، گریه می کنند و گاهی یکدیگر را به چالش می کشند. مهمان های این برنامه ها معمولا از افراد سرشناس و محبوب بین مردم هستند.

   مشاهده ی بیشتر

   ‌سریال‌ تاک شو

   && !(isSmartTv() || isSabok())