بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   روزگار رضاخانی - قسمت 1

   81 % (525)
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: مهدی فارسی
   24 دقیقه - مستند - سیاسی تاریخی - محصول ایران - 1396 - کیفیت HD

   • قسمت 1 %81
    %81 (525)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %86.6
    %86.6 (260)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %85
    %85 (229)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %84.8
    %84.8 (194)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %82
    %82 (176)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %74.6
    %74.6 (151)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %75.2
    %75.2 (242)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %79.8
    %79.8 (129)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %76.8
    %76.8 (110)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %78.6
    %78.6 (105)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %78.2
    %78.2 (103)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %71.2
    %71.2 (89)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %75.2
    %75.2 (85)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %73.2
    %73.2 (93)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %74.2
    %74.2 (99)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %73.2
    %73.2 (307)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 16

   سایر عوامل فیلم روزگار رضاخانی - قسمت 1

   دیدگاه‌های روزگار رضاخانی - قسمت 1

   • u
    mohammad.javad12 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    کار بینظیریه🌹

   • u
    تهران بزرگ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    دمش گرم با این مستند و این گویندگی

   • u
    مجید ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    روحت شاد

   • u
    u_19299762 ۳۰ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی اگه کسی دنبال حقایق این مستند رو ببینه....

   • u
    u_6740663 ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خدا بیامورزش

   • u
    u_45387813 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    نمی پسندم

   • u
    u_29484113 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    روحش شاد

   • u
    u_39709512 ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی..

   • h
    حامد ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    روحش شاد

   • a
    amir_gh_313 ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی. حتما این مستند باید دیده بشه.

   • u
    u_30673354 ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    روحش شاد

   • u
    mohamnad gharibi ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    من میگم خوبه آدم یه چیزایی رو بدونه برای اطلاعات عمومی

   • u
    مالک خان ۱۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خان میگه روحت شاد قلدرررر

   • u
    مالک خان ۱۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    روحت شااااد خان میگه

   • u
    sharareh1355 ۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    روحش شاد

   • u
    u_19888580 ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    مستند بسیار علمی و دقیق معتبر و بینظیری بود و پاسخی به دروغهای سلطنت طلبان درباره این قزاق قلدر بیرحم نوکر دست نشانده انگلیس

   • u
    مجید ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    روحت شاد

   • u
    mohammad.javad12 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    کار بینظیریه🌹

   • u
    تهران بزرگ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    دمش گرم با این مستند و این گویندگی

   • u
    sahel ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی جالبه

   • u
    u_5393350 ۸ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عالی عالی ببینید

   • u
    Ata AlaQeband ۱۶ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    حرف مفت بود و بس...

   • u
    علی باغبانباشی ۱۶ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    مستند فوق العاده میباشد.به دوستانی كه علاقه به مباحث تاریخی دارند پیشنهاد میكنم حتما بیبینید.

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.