بستن
تاریخچه جستجو
   سریال روزگار رضاخانی

   سریال روزگار رضاخانی

   82 % (4567)
   مناسب برای بالای 12 سال

    • قسمت 1
     رایگان
     %82.6
     %82.6 (654)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    • قسمت 2
     %85.4
     %85.4 (404)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %86
     %86 (315)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %85.8
     %85.8 (274)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %84.2
     %84.2 (241)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6
     %79.2
     %79.2 (230)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7
     %78
     %78 (306)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8
     %82.8
     %82.8 (194)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9
     %82
     %82 (168)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10
     %83.8
     %83.8 (162)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11
     %83
     %83 (146)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12
     %78.6
     %78.6 (135)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13
     %80.8
     %80.8 (130)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14
     %77.4
     %77.4 (132)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15
     %78.2
     %78.2 (136)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16
     %78.4
     %78.4 (498)

     مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

     دانلود فصل 1 قسمت 16

   سایر عوامل سریال روزگار رضاخانی

   دیدگاه‌های سریال روزگار رضاخانی

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۷ فروردین ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۸ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بسیار زیبا و عالی بود

   • u
    ممسین ۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    چه خوش ساخته

   • u
    ۳۰ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی اگه کسی دنبال حقایق این مستند رو ببینه....

   • u
    ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    نمی پسندم

   • u
    ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    روحش شاد

   • u
    ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی..

   • a
    amir_gh_313 ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی. حتما این مستند باید دیده بشه.

   • u
    mohamnad gharibi ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    من میگم خوبه آدم یه چیزایی رو بدونه برای اطلاعات عمومی

   • u
    ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    مستند بسیار علمی و دقیق معتبر و بینظیری بود و پاسخی به دروغهای سلطنت طلبان درباره این قزاق قلدر بیرحم نوکر دست نشانده انگلیس

   • u
    mohammad.javad12 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    کار بینظیریه🌹

   • u
    تهران بزرگ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    دمش گرم با این مستند و این گویندگی

   • u
    تهران بزرگ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    دمش گرم با این مستند و این گویندگی

   • u
    sahel ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی جالبه

   • u
    ۸ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عالی عالی ببینید

   • u
    علی باغبانباشی ۱۶ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    مستند فوق العاده میباشد.به دوستانی كه علاقه به مباحث تاریخی دارند پیشنهاد میكنم حتما بیبینید.