بستن
تاریخچه جستجو

   سریال روزگار رضاخانی

   81 % (4113)
   مناسب برای بالای 12 سال
   قسمت‌ها
   تک فصلی
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • 82.4% (613 نفر) 613 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 85.4% (361 نفر) 361 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 86% (289 نفر) 289 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 85.4% (246 نفر) 246 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 83.6% (218 نفر) 218 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 77.8% (209 نفر) 209 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 78% (288 نفر) 288 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 82% (176 نفر) 176 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 81% (152 نفر) 152 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 83% (141 نفر) 141 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 82.2% (135 نفر) 135 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 75.8% (119 نفر) 119 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 79.2% (112 نفر) 112 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 77.2% (120 نفر) 120 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 77% (125 نفر) 125 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...
   • 77.6% (445 نفر) 445 نفر
    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

   سایر عوامل سریال روزگار رضاخانی

   دیدگاه‌های سریال روزگار رضاخانی

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    مهدی خالدی نیا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خدا ازش نگذره

   • u
    ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    روحش شاد،

   • u
    ۶ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    روحت شاد❤

   • u
    ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    روحش شاد

   • u
    ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    روحش شاد

   • u
    mehdi masoomi ۱ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    روحش شاد و یادش همیشه گرامی

   • u
    ۲۸ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    فقط میتونم بگم همه چیز مشخصه کارنامه هرکسی هم معلوم

   • u
    مصطفی پ ۲۵ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    مستند خیلی خوبی بود

   • u
    ۲۳ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی زشته واسه اینکه طرف رو میخوای بکوبی و خرابش کنی بیای گیر بدی به نقص جسمانی طرف پشت سر هم از پای کوتاه و بلند اون بگی این ضعف شما رو نشون میده چون اگه چیزی واسه گفتن داشتید گیر نمیدادید به پای اون بنده خدا،یه روز شما رو هم قضاوت میکنند

   • u
    ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    گویندهه یه حرصی تو صداشه که منطقی نیست😂😂😂

   • h
    حمیدرضا افشاری راد ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    تاریخ حقیقت را قضاوت خواهد کرد

   • u
    ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بد

   • u
    SAEED ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    روحش شاد

   • u
    ramin mohamady ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مستند خوبیه👍

   • u
    جنوبی ۱ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    این آقا نه شاه بود نه خان.فقط یک قاطرچی بود که خارجی ها روی کار آوردنش. او به رضا قاطرچی مشهور است.

   • x
    ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    رضاخان اگر خوب بود بعداز رفتنش یامرگش حداقل باید مردم اظهار حزن میکردند اما...

   • u
    پری2001 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    اترون جان تو مسائل تاریخی ھر فردو باید با ھم دوره ای ھاش سنجید.رضا خان ھم عصر استالین و ھىتلر و موسولینی بودھ که روی ھم90میلىون ادم و زن وبچھ رو قتل عام کردن.

   • u
    s ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    واقعا قشنگ بود ممنون

   • u
    Hosein 2 ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    بسیار عالی است لطفا بدون سانسور مرسی

   • s
    biname ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    سلام هر موقع تونستین قسمت ها جدید روهم بذارید مم-نون