بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   روزگار رضاخانی

   73 % (156)
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: مهدی فارسی
   مستند - سیاسی تاریخی - محصول ایران - 1396

   • قسمت 1 %80.8
    %80.8 (492)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %85.8
    %85.8 (238)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %84
    %84 (214)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %83.6
    %83.6 (185)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %81.4
    %81.4 (162)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %73.2
    %73.2 (140)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %74.4
    %74.4 (237)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %78
    %78 (122)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %76
    %76 (100)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %77
    %77 (97)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %75
    %75 (96)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %69.6
    %69.6 (84)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 12
   • قسمت 13 %74.2
    %74.2 (78)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 13
   • قسمت 14 %71
    %71 (86)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 14
   • قسمت 15 %73
    %73 (92)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 15
   • قسمت 16 %72.6
    %72.6 (288)

    مستند روزگار رضاخانی از سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل سلسله پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب تا مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی را روایت میکند...

    دانلود سریال روزگار رضاخانی فصل 1 قسمت 16

   سایر عوامل فیلم روزگار رضاخانی

   دیدگاه‌های روزگار رضاخانی

   • u
    جنوبی ۱ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    این آقا نه شاه بود نه خان.فقط یک قاطرچی بود که خارجی ها روی کار آوردنش. او به رضا قاطرچی مشهور است.

   • a
    آزاده ۷ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    تنها کسی که حرف نزد عمل کرد

   • u
    u_2219114 ۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    این رضا پالان همان ملعونی ست که نهضت عدالت خواهانه جنگل را سرکوب کرد. واقعا باید اون کسانیکه تحت تاثیر شبکه من و تو سلطنت طلب شدند بهتره تاریخ رو مطالعه کنند تا ببینند این قزاق کچل این دستنشانده انگلیسی چه خیانت هایی مرتکب شده. در پیمان سعد اباد چه مناطقی از ایران جدا شد، این جنایتکار چه کشتاری از مردم لر انجام داد و ...

   • x
    xylomel ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    رضاخان اگر خوب بود بعداز رفتنش یامرگش حداقل باید مردم اظهار حزن میکردند اما...

   • u
    پری2001 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    اترون جان تو مسائل تاریخی ھر فردو باید با ھم دوره ای ھاش سنجید.رضا خان ھم عصر استالین و ھىتلر و موسولینی بودھ که روی ھم90میلىون ادم و زن وبچھ رو قتل عام کردن.

   • u
    پری2001 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    رضا شاھھ روحت شاد

   • u
    u_3159067 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    من برام یه چیز جالبه میگن الان دیکتاتوریه میگن حجاب اجباری و اینکه مطبوعات آزادی بیان ندارن پس چرا زمان رضاخان قزاق نظامی مسلک که به زور میگفت باید بی حجاب باشی و روسری از سر میکشیدن یا مطبوعات حق نظر غیر و خلاف نداشتن دیکتاتوری نیست و شده پرستیدنی , ایران تا یک حکومت دموکرات نداشته باشه همین وضعه نه اونا خوب بودن نه اینا, خوب اون مصدق بود که به خاطر اعتماد بی جاش به غرب زمین خورد خوشگل میتونست امیرکبیر دوم بشه که مثل قاجارها اینبار پهلوی ها نگذاشتن

   • n
    محمود ۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    واقعا رضا خان ایران ساخت با حداقل امکانات اون موقع توی ایران راه آهن کشید الان با تمام امکانات امروز هنوز نتوانستند اتوبان شمال به تهران بکشند روح ات شاد ای ایرانی واقعی

   • p
    رحیم پوررحیمی ۴ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    تاریخ از رضا شاه به نیکی یاد خواهد کرد.

   • u
    pasargad0711 ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    افسوس وصدافسوس که افرادی چون رضاخان دیگه وجودنداره،اگرنه توی این چهل سال بااین همه منابع که توی ایران هست بایستی واقعآایران بگفته رضاخان سوئیس خاورمیانه باشه.افسوس وصدافسوس

   • u
    s ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    واقعا قشنگ بود ممنون

   • u
    Hosein 2 ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    بسیار عالی است لطفا بدون سانسور مرسی

   • a
    pejmanyeganegi ۹ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    متاسفانه هر كارخوبی رو هم كه انجام داد شما با انتقاد نشان میدهید وهمین باعث میشود حتی در جاییكه درست میگویید مثل دیكتاتوری رضا شاه إنسان به راستی گفته های شما شك میكند

   • u
    مهران ۴ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    حیف این مرد ایرانی بود،اگه برای کشورهای دیگه بود الان پرستشش میکردن،کیه که خدمتی که رضا شاه کرد ندونه،اونا کندوان با کمترین هزینه و وقت و بدون هیچ ماشین مدرنی توی دل کوه کند ولی ما اندر حسرت یه جاده شمال تهرانیم که پرورش برای بیست ساله،فیلمینو خواهش میکنم همه نظراتو بزار.شما باید آزادی گفتار مردم رعایت کنی،رسانه آزاد خوبه نه سانسور

   • s
    biname ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    سلام هر موقع تونستین قسمت ها جدید روهم بذارید مم-نون

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.