بستن
تاریخچه جستجو
   اگر به فیلتر شکن (vpn) وصل هستید برای دسترسی به تمامی فیلم ها و استفاده از حجم اینترنت های رایگان فیلیمو، فیلترشکن خود را خاموش کنید.
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده
   • قسمت 1 %85.4
    %85.4
    1826 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 1

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 2 %91.4
    %91.4
    441 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 2

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 3 %90.2
    %90.2
    341 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 3

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 4 %91
    %91
    299 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 4

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 5 %91.2
    %91.2
    280 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 5

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 6 %92.8
    %92.8
    259 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 6

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 7 %93.6
    %93.6
    243 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 7

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 8 %92
    %92
    224 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 8

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 9 %92.4
    %92.4
    221 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 9

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 10 %93.4
    %93.4
    217 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 10

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 11 %92.4
    %92.4
    225 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 11

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 12 %89.2
    %89.2
    537 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 12

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   دیدگاه های گنج مظفر - قسمت 1

   • u
    حسین ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    شبهای برره رو بزآآآارررر فیلموو موافقا لایکک....
   • u
    کاربر شماره 666 ۴ دی ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    فیلیمو شما که زحمت میکشی انقده بی زحمت قهوه تلخم بزار دیگه
   • h
    hamed.gh68 ۵ دی ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا لطفا لطفا قهوه تلخ و برره بزارید ی دنیا ممنون خواهیم شد تشكر فروان بابت زحماتتون عالی هستید
   • u
    u_18616245 ۴ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    قهوه تلخ و بزارید لطفا
   • u
    poyaa ۴ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    اگه میشه قهوه تلخ و شبهای برره رو هم بزارین
   • u
    u_17380477 ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    اصلا خوب نبود
   • u
    erfan ۲۴ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    فوق علاده فیلم بی کیفت بود
   • A
    AAA ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    بله لطفا حتما حتما قهوه تلخ رو هم بزارین
   • u
    u_10314440 ۵ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    قهوه تلخ لطفا
   • u
    Mohammad.aref ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    ممنون از شما اگر میشه ساختمان پزشکان بزاریم
   • u
    Mohammad.aref ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    u_8983819 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    قهوه تلخ وبرره.ممنون
   • u
    فرزاد نارویی ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عاااااااااالییییییییییی بوووووووود
   • a
    at.tashakori ۲ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    بی نظیره
   • u
    mozhgan ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالبه
   • u
    Zahra.Aghayan ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی فیلمش عالی است حتما ببینید
   • u
    محمدحسین فرزانه ۳ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا قهوه تلخ و شب های برره رو هم بزارید
   • u
    sahar54 ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اگه ممکنه لطفا شب های برره و قهوه تلخ را هم بگذارید با تشکر
   • u
    u_2897509 ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا قهوه تلخ بزارین
   • u
    u_3003820 ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا قهوه تلخ و شبهای برره رو هم بزارید
   • s
    sina.bah ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوه تلخ بزار لطفا
   • u
    u_8345273 ۹ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سریالهای بیشتری بگذارید
   • u
    محمد ۸ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوه تلخ شب های برره هم بزارید دیگه
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.