بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   کشور سازنده: همه
   فقط HD
   • قسمت 1 %86.2
    %86.2 (2,055)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 2 %91.4
    %91.4 (639)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 3 %89.8
    %89.8 (451)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 4 %90.8
    %90.8 (396)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 5 %90
    %90 (351)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 6 %91.4
    %91.4 (319)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 7 %91.6
    %91.6 (329)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 8 %91.4
    %91.4 (290)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 9 %92
    %92 (292)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 10 %91.8
    %91.8 (291)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 11 %91.4
    %91.4 (288)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 12 %88.4
    %88.4 (656)

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   سایر عوامل فیلم گنج مظفر

   دیدگاه‌های گنج مظفر

   • u
    MAHDI ۶ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفن شب های برره و قهوه تلخ روبزارین موافقا لایک کنن
   • u
    پارمیدا وزان ۱۴ آذر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    قهوههههههههههههههههههههههههههههه تلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   • u
    ش ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    میشه لطفاا سعی کنید حتما قهوه تلخو داخل سایتتون قرار بدینننن
   • u
    Sinatb82 ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خیلی از فیلیمو ممنون و اگر می شه لطفا شب های برره رو بذارید
   • u
    samne.a ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    قھوھھھھھھھھھھھ تلخ بذارین
   • u
    محسن معمارزاده ۱۴ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    بسیار زیبا و خنده دار بود
   • u
    Ali ۲۶ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا فیلم های بیش تر از مهران مدیری بزارید ممنون.
   • u
    u-2957366 ۲۱ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا باغ مظفر رو بذارین
   • u
    پارمیدا وزان ۱۴ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوههههههههههههههههههههههههههههه تلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   • u
    ارش ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    شب های بره ام بزارید
   • u
    sepehr ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوه تلخ ..................................
   • L
    a.rajabi ۲۲ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    تو رو خدا سریال گلشیفته رو بزاریدددددددددددددد
   • a
    منصور ۲۱ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سرىال عالى بود
   • u
    سحر ۸ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    با تشکر از فیلیمو لطفا تمام کارهای اقای مدیری را بزارید
   • u
    ش ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    میشه لطفاا سعی کنید حتما قهوه تلخو داخل سایتتون قرار بدینننن
   • u
    immahan ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اقا قهوههههههههههههههههههههههههههه تلخههههههههههههههههههههه بزاریییییییییییییییییین
   • c
    میلاد مرادی ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ضمن تشکر از شما درخواست میکنیم شب های برره رو هم بزارید
   • u
    ارمیتا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اکانت و شارژ نمیکنم که اسم دیجی کالا بیوفته گوشه فیلمم خوب میرم دانلود میکنم.هم شارژ میگیره فیلیمو هم تبلیغ میکنه رو فیلم قانونی هم نیست بگه اگه تبلیغ میکنی دیگه شارژت چیه
   • u
    MAHDI ۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفن شب های برره و قهوه تلخ روبزارین موافقا لایک کنن
   • s
    shookoofesib ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا خود باغ مظفر رو نمیذارید
   • u
    s ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوه تلخ رو لطفا بذارید
   • S
    میثم کاوه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا بقیه سریال های مهران مدیری رو هم بذارید
   • u
    آرین فاتحی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سریال گلشیفته
   • N
    Nabavireza ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    هرکی دوست داره فیلمرو لایک کنه
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.