بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   گنج مظفر

   IMDB 5.7/10
   کارگردان: مهران مدیری
   %83
   176 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید.
   • قسمت 1 %85.2
    %85.2
    1787 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 1

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 2 %91.2
    %91.2
    433 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 2

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 3 %89.8
    %89.8
    329 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 3

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 4 %90.6
    %90.6
    288 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 4

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 5 %91.2
    %91.2
    271 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 5

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 6 %92.8
    %92.8
    255 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 6

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 7 %93.6
    %93.6
    237 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 7

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 8 %92
    %92
    220 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 8

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 9 %92
    %92
    215 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 9

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 10 %93.2
    %93.2
    209 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 10

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 11 %92.2
    %92.2
    220 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 11

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   • قسمت 12 %89.2
    %89.2
    527 رای ثبت شده
    گنج مظفر - قسمت 12

    سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

   سایر عوامل فیلم گنج مظفر

   دیدگاه های فیلم گنج مظفر

   • u
    MAHDI ۶ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفن شب های برره و قهوه تلخ روبزارین موافقا لایک کنن
   • u
    u_2047303 ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    چرا قهوه تلخ رو نمیزاید ؟
   • u
    ش ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    میشه لطفاا سعی کنید حتما قهوه تلخو داخل سایتتون قرار بدینننن
   • u
    محسن معمارزاده ۱۴ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    بسیار زیبا و خنده دار بود
   • u
    Ali ۲۶ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا فیلم های بیش تر از مهران مدیری بزارید ممنون.
   • u
    پارمیدا وزان ۱۴ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوههههههههههههههههههههههههههههه تلخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   • u
    ارش ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    شب های بره ام بزارید
   • u
    sepehr ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوه تلخ ..................................
   • L
    a.rajabi ۲۲ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    تو رو خدا سریال گلشیفته رو بزاریدددددددددددددد
   • a
    منصور ۲۱ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سرىال عالى بود
   • u
    سحر ۸ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    با تشکر از فیلیمو لطفا تمام کارهای اقای مدیری را بزارید
   • u
    ش ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    میشه لطفاا سعی کنید حتما قهوه تلخو داخل سایتتون قرار بدینننن
   • u
    immahan ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اقا قهوههههههههههههههههههههههههههه تلخههههههههههههههههههههه بزاریییییییییییییییییین
   • c
    میلاد مرادی ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ضمن تشکر از شما درخواست میکنیم شب های برره رو هم بزارید
   • u
    ارمیتا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اکانت و شارژ نمیکنم که اسم دیجی کالا بیوفته گوشه فیلمم خوب میرم دانلود میکنم.هم شارژ میگیره فیلیمو هم تبلیغ میکنه رو فیلم قانونی هم نیست بگه اگه تبلیغ میکنی دیگه شارژت چیه
   • u
    MAHDI ۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفن شب های برره و قهوه تلخ روبزارین موافقا لایک کنن
   • s
    shookoofesib ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا خود باغ مظفر رو نمیذارید
   • u
    s ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قهوه تلخ رو لطفا بذارید
   • S
    میثم کاوه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا بقیه سریال های مهران مدیری رو هم بذارید
   • u
    آرین فاتحی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سریال گلشیفته
   • N
    Nabavireza ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    هرکی دوست داره فیلمرو لایک کنه
   • u
    u_2047303 ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا قهوه تلخ رو نمیزاید ؟
   • m
    بهروز محمدی ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    قهوه تلخ رو لطفا بزارید
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.