بستن
تاریخچه جستجو
   سریال گنج مظفر

   سریال گنج مظفر

   92 % (16764)
   6 /10
   مناسب برای بالای 12 سال
   کارگردان: مهران مدیری
   محصول ایران - 1392

    • قسمت 1
     رایگان
     %87.8
     %87.8 (3,123)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    • قسمت 2
     %92.2
     %92.2 (1,538)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %93
     %93 (1,072)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %93.4
     %93.4 (977)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %93
     %93 (810)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6
     %94.4
     %94.4 (790)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7
     %93.6
     %93.6 (858)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8
     %92.8
     %92.8 (775)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9
     %93.6
     %93.6 (752)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10
     %93.4
     %93.4 (729)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11
     %93.6
     %93.6 (730)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12
     %93.8
     %93.8 (2,417)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 12

   نقد‌های سریال گنج مظفر

   • مرور کارنامه بازیگری جواد عزتی | لب مرز

    در اوایل دهه هشتاد کسی باورش نمی شد جواد عزتی، در سال های پایانی دهه نود به یکی از مهم ترین بازیگران سینمای ایران تبدیل شود؛ حضورش در فیلم های کمدی باعث فروش چند برابری آن ها شود و سنگینی حضورش در درام های اجتماعی، کیفیتی مضاعف به آن ها ببخشد.

    آن روزها جواد عزتی بازیگر نقش های فرعی سریال های طنز بود. به سختی می توان او را در نقش پیک غذا در قسمت نوزدهم سریال من یک مستاجرم (۱۳۸۳) به یاد آورد یا در نقش کمک خلبان ملکی ایرلاین در کمربندها را ببندیم (۱۳۸۳). در فاصله دیده شدنش در نقش بابا اتی در سریال قهوه تلخ (۱۳۸۹)، در نقش های فرعی سریال های طنز ظاهر می شد اما برای تبدیل شدن به بازیگری که اعتماد کارگردان ها را برای سپردن نقش های اصلی به خود جلب می کند، نیازمند تجربه بیشتری بود. حضور در سریال سرزمین کهن (۱۳۸۷) به دلیل توقیف شدن سریال، کمکی به کارنامه بازیگری جواد عزتی نکرد، آفریقا (۱۳۸۹) به شکل عجیبی هیچگاه اکران نشد و بازی خوبش میان انبوه بازیگران سریال مثل هیچ کس (۱۳۸۷) گم شد.

   دیدگاه‌های سریال گنج مظفر

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۲۷ دی ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    یکی از بهترین سریال های ایرانی واقعا دیدن داره دم مهراب قاسم خانی گرم بااین فیلم قشنگشون👌👌👌👌👌

   • u
    ۲۸ آذر ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی خوبه از توی تمام این سریال من مهران مدیری رو خیلی دوست داشتم مخصوصا اونجاهاییش که نقش راوی رو بازی میکرد

   • u
    ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    ممنونم از آقای مدیری بازی ایشان واقعا عالیه

   • u
    ۱ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    ممنونم از آقای مدیری خیلی خیلی خوبه

   • u
    ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بهترین فیلم دنیا هرچی بگم کمه

   • u
    ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۲۷ دی ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    یکی از بهترین سریال های ایرانی واقعا دیدن داره دم مهراب قاسم خانی گرم بااین فیلم قشنگشون👌👌👌👌👌

   • u
    ۲۸ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوبه از توی تمام این سریال من مهران مدیری رو خیلی دوست داشتم مخصوصا اونجاهاییش که نقش راوی رو بازی میکرد

   • u
    ۲۸ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود فیلمش

   • u
    ۳ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بینهایت عالی عالی عالی

   • u
    ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    ممنونم از آقای مدیری بازی ایشان واقعا عالیه

   • u
    ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی اول باغ و بعد گنج عالی عالی عالی خوب و عالی

   • u
    ۱ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریال

   • u
    پیمان ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خنده دار

   • u
    ۱۲ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ‌عالللللللللللیییییییی

   • u
    ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا شبهای برره هم بزارید

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خخخخخ خیلی خندیدم

   • u
    مهران مدیری ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    الهام ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود 😊

   • u
    ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی قشنگ

   • u
    ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    جالب و خنده دار

   • u
    محمد محمدیان فرید ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی و قشنگ کاش بیشتر بود😊

   • u
    ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه قشنگه