بستن
تاریخچه جستجو
   سریال گنج مظفر - قسمت 1
   گنج مظفر / قسمت اول

   گنج مظفر - قسمت 1

   88 % (2810)
   کارگردان: مهران مدیری
   35 دقیقه - کمدی - خانوادگی - محصول ایران - 1392
   دانلود

    • قسمت 1
     رایگان
     %87.2
     %87.2 (2,810)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

    • قسمت 2 %91.6
     %91.6 (1,292)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %92
     %92 (850)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %93
     %93 (770)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %92.6
     %92.6 (645)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %93.6
     %93.6 (621)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %93
     %93 (681)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %91.8
     %91.8 (591)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %93.2
     %93.2 (587)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %93
     %93 (573)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %92.4
     %92.4 (579)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %92.6
     %92.6 (1,734)

     سریال کمدی گنج مظفر ساخته مهران مدیری که در ادامه باغ مظفر ساخته شد ولی تا سال 1392 پخش نشد داستان تنها میراث به جا مانده ازخان قلی خان، خان بزرگ منطقهٔ قلهک و تهران بزرگ است. عمارت دوتکه ای که در یک طرف آن مظفر مظفر زرگنده ملقب به مظفرخان به همراه خانواده و خدم و حشم و در طرف دیگر منصور مظفر زرگنده به همراه همسر جوان خود شیدا زندگی می کنند. پس از شکستن قاب عکسی نقشه گنجی در آن پیدا می شود و...

     دانلود فصل 1 قسمت 12

   سایر عوامل فیلم گنج مظفر - قسمت 1

   دیدگاه‌های گنج مظفر - قسمت 1

   • u
    ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی اول باغ و بعد گنج عالی عالی عالی خوب و عالی

   • u
    ۱ مهر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بهترین سریال

   • u
    ۱۲ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ‌عالللللللللللیییییییی

   • u
    ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    واقعا شبهای برره هم بزارید

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خخخخخ خیلی خندیدم

   • u
    مهران مدیری ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    الهام ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود 😊

   • u
    ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی قشنگ

   • u
    ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    جالب و خنده دار

   • u
    محمد محمدیان فرید ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی و قشنگ کاش بیشتر بود😊

   • u
    ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه قشنگه

   • u
    ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه عالیه

   • u
    ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    XxmehrasxX ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عااااااااالی

   • u
    ۴ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    قهوه تلخ و بزارید لطفا

   • u
    poyaa ۴ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    اگه میشه قهوه تلخ و شبهای برره رو هم بزارین

   • m
    ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    چرت ترين فيلم دنيا خواهش ميكنم كه نبينيد چون لشيمون ميشيد

   • u
    ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    اصلا خوب نبود

   • u
    erfan ۲۴ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فوق علاده فیلم بی کیفت بود