بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   شهرزاد - فصل ۲ قسمت ۱۵

   76 % (7889)
   کارگردان: حسن فتحی
   یک ساعت و 32 دقیقه - خانوادگی - عاشقانه - محصول ایران - 1396 - کیفیت HD

   • فصل 2 قسمت 1 %72.2
    %72.2 (22,005)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود.در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت اول از فصل 2، قباد همه امور مرتبط با دیوان سالار را بعد از مرگ بزرگ آقا برعهده می گیرد. عمه بلقیس برای حفظ قدرت در دست قباد عازم تهران می شود.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 1
   • فصل 2 قسمت 2 %78.8
    %78.8 (4,382)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت دوم از فصل 2، قباد از نصرت می خواهد به هر قیمتی که شده شهرزاد را برگرداند.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 2
   • فصل 2 قسمت 3 %83
    %83 (4,204)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت سوم از فصل 2، آرامشی نسبی برقرار است، حال خوب شهرزاد و فرهاد و یادآوری اولین دیدارهایشان و از سمتی دلجویی شهرزاد از شیرین. با وارد شدن شهرزاد به خانه دیوان سالار داستان رنگی دیگر به خود می گیرد.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 3
   • فصل 2 قسمت 4 %83
    %83 (3,815)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت چهارم از فصل 2، عمه شیرین به تیمارستان می رود تا شیرین را به خانه بیاورد. اکرم که مانند قباد از این اتفاق ناراضی است همه سعی خود را برای جلوگیری از آن می کند. از طرفی شرایط طوری پیش می رود که قباد، به برگرداندن شهرزاد امیدوار می شود.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 4
   • فصل 2 قسمت 5 %85
    %85 (3,665)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت پنجم از فصل 2، شهرزاد به خانه پدری باز می گردد ولی خانواده سعادت برای او مشکلاتی درست می کنند. قباد به دنبال جدا شدن از شیرین است و این خبر به گوش عمه بلقیس می رسد.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 5
   • فصل 2 قسمت 6 %83.4
    %83.4 (3,481)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد.در قسمت ششم از فصل 2، فرهاد با دوستان و شاگردانش شروع به پخش شب نامه می کند. قباد بصورت غیابی شیرین را طلاق می دهد و این خبر به گوش شهرزاد می رسد.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 6
   • فصل 2 قسمت 7 %81.4
    %81.4 (4,821)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت هفتم از فصل 2، هاشم مورد سوء قصد قرار می گیرد و شهرزاد و قباد در بیمارستان دوباره یکدیگر را می بینند.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 7
   • فصل 2 قسمت 8 %71
    %71 (14,958)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت هشتم از فصل 2، همایون به آسایشگاهی که شیرین در آن بستری است می رود از او می خواهد تا قرص هایش را نخورد تا او را فراری دهد. عمه بلقیس رازی را برملا می کند...

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 8
   • فصل 2 قسمت 9 %78.6
    %78.6 (9,876)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت نهم از فصل 2 شهرزاد، قباد با عمه بلقیس درباره دلیل همه کارهایش که فقط به خاطر شهرزاد بوده است صحبت می کند و از طرفی شهرزاد مجبور است به خاطر فرزندش به جدایی از فرهاد و زندگی مجدد با قباد فکر کند.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 9
   • فصل 2 قسمت 10 %75.8
    %75.8 (8,473)

    در قسمت دهم از فصل 2 شهرزاد، قباد در تلاش برای قانع کردن عمه بلقیس برای برگشتن شهرزاد است ولی بلقیس که به برگشت شیرین امید دارد راضی به برگشت شهرزاد نیست. فرهاد نیز که از تصمیمی که به اجبار باید بپذیرد ناراحت و عصبانی است، قباد را تهدید می کند.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 10
   • فصل 2 قسمت 11 %77.6
    %77.6 (7,751)

    در قسمت یازدهم از فصل 2 شهرزاد، عمه بلقیس با همایون معامله ای می کند و شیرین به خانه برمی گردد ولی شهرزاد که انتظار دیدن او را نداشت به این اتفاق اعتراض می کند. از طرفی شهرزاد مدتها درباره آذر گلدره ای کنجکاو بوده و از فرهاد درباره او جویا می شود.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 11
   • فصل 2 قسمت 12 %78.4
    %78.4 (8,663)

    در قسمت دوازدهم از فصل 2 شهرزاد، عمه بلقیس از تصور خود درباره شهرزاد به او می گوید از اینکه تصور می کرد که از شیرین کینه به دل دارد. از طرفی شیرین که مسبب مشکلاتش را شهرزاد می داند به او حمله می کند. صحبت از قتلی است که مقصر آن را پدر شیرین می دانند و می خواهند او را زجرکش کنند.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 12
   • فصل 2 قسمت 13 %82.6
    %82.6 (6,688)

    در قسمت سیزدهم از فصل 2 شهرزاد، شهرزاد هنوز در شوک اتفاق های شب قبل است. عمه بلقیس به زودی آزاد می شود ولی همایون را برای بازجویی نگه می دارند. شاپور ، شهرزاد را تهدید می کند که ممکن است برای او اتفاقی رخ دهد.

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 13
   • فصل 2 قسمت 14 %80.2
    %80.2 (8,710)

    در این قسمت از سریال شهرزاد ساخته حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستیٰ شهاب حسینی و مصطفی زمانی رقابت بین فرهاد و قباد بالا میگیرد و رازهایی که به نظر میرسید دفن شده اند رو می شوند...

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 14
   • فصل ۲ قسمت ۱۵ %76.6
    %76.6 (7,889)

    در قسمت پایانی سریال شهرزاد، قباد به کمک نصرت برای برملا نشدن کارهای گذشته اش تلاش میکند و وقتی از ارتباط هاشم و عمه بلقیس آگاه می شود...

    دانلود سریال فصل 2 قسمت 15

   سایر عوامل فیلم شهرزاد - فصل ۲ قسمت ۱۵

   دیدگاه‌های شهرزاد - فصل ۲ قسمت ۱۵

   • 1
    mmd ۱۷ مهر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    چرا قابلیت دانلود از فیلیمو با pc برداشتید :|

   • u
    ف. ۱۷ مهر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فک نمیکردم این قسمت قسمت اخر باشه

   • u
    m1029384756d ۱۶ مهر ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    لطفا سریال های مارول بیشتر دوبله کنید

   • u
    u_31915813 ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییییبییییییییییی

   • u
    u_31244045 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی

   • u
    u_13577514 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییی

   • u
    u_10615578 ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    واقعا عالی

   • u
    u_33257960 ۳۰ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    این قسمت بخصوص خیلی عالی بود ممنون

   • u
    u_5369147 ۲۳ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالییییی مخصوصا اقای شهاب حسینی عالی بازی می کنند

   • m
    mahdymarzany ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_9453854 ۳۰ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی فیلم قشنگیه

   • a
    ali_abolhassani1993 ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    مسخره تر از این فصل نمیشد

   • u
    JMan ۱۹ آذر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    فصل یک رو چرا حذف کردین ؟؟؟

   • u
    u_2201002 ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    ما ک اشتراک مهر داریم و شما که مهر رو رایگان کردین، پس اشتراک ما رو هم به آبان انتقال بدین. نمیشه ک بعضی ها بدون پرداخت هزینه راحت فیلم دیدن، ما هم ک پول دادیم مثل اون ها باشیم. لطفآ پیگیر باشید.

   • u
    u09024823690 ۲۴ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    فیلم عالی بود واقعا خسته نباشیدمیگم به همه ی کسانی که دراین فیلم زحمت کشیدن دستشون دردنکنه انشالله ازاین فیلم دوباره درایران ساخته شود

   • b
    best767 ۲۰ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    شروعی خوب پایانی تلخ!!!

   • u
    u_3039164 ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    این سریال استوره ی سریالهای ایرانه، تشكر از عوامل.

   • u
    ارمان رئیسی ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    با عرض سلام خدمت همه عوامل سایت فیلیمو. بابت فیلم و سریال های داخل سایت ازشما تشکر کنم .سریال ستایش۲ رو هم محبت کنید به ارشیوتون اضافه کنید.ممنون

   • u
    ارمان رئیسی ۱۹ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    بسیار عالی بود. باتشکر از عوامل سریال فیلیمو.ارشیو فیلم و سریال هاتون روز به روز داره کامل تر میشه.

   • u
    امیرطاها ۱۸ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    سریال های پر مخاطب جهانو نگاه کنید وقتی فصل، یک فیلم تمام میشه بالای 30 قسمت پخش مکنن و با یک نتیجه مشخص فصلو پایان میدن تا شروع فصل جدید.. حالا اینجا تا میخوای داستانو متوجه بشی فصلو بدون هیچ بنتیجه ای و اتفاق تازه ای قطع می کنن تا دوباره مدت طولانی منتظر فصل جدید باشیم.. 15 قسمت برای فصل 2, وقتی هفته ای یکبار میاد بیرون اونم بدون هیچ نتیجه ای به نظرتون افت سریال شدید نبوده !

   • p
    peyman ۱۸ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    چقدر تعداد قسمت های فصل دمش کم بود!!!!!!!!!!!!!!!! فقط15 قسمت؟؟؟؟!!!!!! فصل قبل 28 قسسمت بود

   • u
    u_2103969 ۱۸ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    فصل اولش رو هم بذارید لطفا

   • m
    Manazzzzzzzzzzzz ۱۸ مهر ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    عالی بود ممنون از فیلیمو خاطر پخش این سریال

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.