بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های پریناز ایزدیار

   جیران
   به زودی
   94%

   عاشقانه - خانوادگی

   1400 - ایران

   متری شیش و نیم (مخصوص نابینایان)
   95%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1398 - ایران

   متری شیش و نیم ( مخصوص ناشنوایان )
   96%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران

   لتیان
   67%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   متری شیش و نیم
   97%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   متری شیش و نیم (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   93%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   ویلایی ها
   90%

   اکشن - جنگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   یک روز بخصوص
   82%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   این سیب هم برای تو
   75%
   3.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   خط ویژه
   93%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران