بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   شهرزاد -فصل 2 قسمت 1

   72 % (21807)
   کارگردان: حسن فتحی
   یک ساعت و 3 دقیقه - عاشقانه - خانوادگی - محصول ایران - 1396 - کیفیت HD

   • فصل 2 قسمت 1 %72
    %72 (21,807)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود.در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت اول از فصل 2، قباد همه امور مرتبط با دیوان سالار را بعد از مرگ بزرگ آقا برعهده می گیرد. عمه بلقیس برای حفظ قدرت در دست قباد عازم تهران می شود.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 1 فصل 2 قسمت 1
   • فصل 2 قسمت 2 %78.2
    %78.2 (4,242)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت دوم از فصل 2، قباد از نصرت می خواهد به هر قیمتی که شده شهرزاد را برگرداند.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 2 فصل 2 قسمت 2
   • فصل 2 قسمت 3 %82.2
    %82.2 (3,983)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت سوم از فصل 2، آرامشی نسبی برقرار است، حال خوب شهرزاد و فرهاد و یادآوری اولین دیدارهایشان و از سمتی دلجویی شهرزاد از شیرین. با وارد شدن شهرزاد به خانه دیوان سالار داستان رنگی دیگر به خود می گیرد.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 3 فصل 2 قسمت 3
   • فصل 2 قسمت 4 %82.4
    %82.4 (3,642)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت چهارم از فصل 2، عمه شیرین به تیمارستان می رود تا شیرین را به خانه بیاورد. اکرم که مانند قباد از این اتفاق ناراضی است همه سعی خود را برای جلوگیری از آن می کند. از طرفی شرایط طوری پیش می رود که قباد، به برگرداندن شهرزاد امیدوار می شود.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 4 فصل 2 قسمت 4
   • فصل 2 قسمت 5 %84.4
    %84.4 (3,482)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت پنجم از فصل 2، شهرزاد به خانه پدری باز می گردد ولی خانواده سعادت برای او مشکلاتی درست می کنند. قباد به دنبال جدا شدن از شیرین است و این خبر به گوش عمه بلقیس می رسد.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 5 فصل 2 قسمت 5
   • فصل 2 قسمت 6 %82.8
    %82.8 (3,356)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد.در قسمت ششم از فصل 2، فرهاد با دوستان و شاگردانش شروع به پخش شب نامه می کند. قباد بصورت غیابی شیرین را طلاق می دهد و این خبر به گوش شهرزاد می رسد.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 6 فصل 2 قسمت 6
   • فصل 2 قسمت 7 %81
    %81 (4,649)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت هفتم از فصل 2، هاشم مورد سوء قصد قرار می گیرد و شهرزاد و قباد در بیمارستان دوباره یکدیگر را می بینند.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 7 فصل 2 قسمت 7
   • فصل 2 قسمت 8 %70.6
    %70.6 (14,804)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت هشتم از فصل 2، همایون به آسایشگاهی که شیرین در آن بستری است می رود از او می خواهد تا قرص هایش را نخورد تا او را فراری دهد. عمه بلقیس رازی را برملا می کند...

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 8 فصل 2 قسمت 8
   • فصل 2 قسمت 9 %78.2
    %78.2 (9,667)

    سریال شهرزاد به کارگردانی حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی، روایتی عاشقانه از سال های دهه 30 در تهران است و با کودتای سیاه آغاز می شود. در میان خشونت های آن دوران، عشقی پدید می آید که شخصیت های زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در قسمت نهم از فصل 2 شهرزاد، قباد با عمه بلقیس درباره دلیل همه کارهایش که فقط به خاطر شهرزاد بوده است صحبت می کند و از طرفی شهرزاد مجبور است به خاطر فرزندش به جدایی از فرهاد و زندگی مجدد با قباد فکر کند.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 9 فصل 2 قسمت 9
   • فصل 2 قسمت 10 %75.4
    %75.4 (8,353)

    در قسمت دهم از فصل 2 شهرزاد، قباد در تلاش برای قانع کردن عمه بلقیس برای برگشتن شهرزاد است ولی بلقیس که به برگشت شیرین امید دارد راضی به برگشت شهرزاد نیست. فرهاد نیز که از تصمیمی که به اجبار باید بپذیرد ناراحت و عصبانی است، قباد را تهدید می کند.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 10 فصل 2 قسمت 10
   • فصل 2 قسمت 11 %77.2
    %77.2 (7,604)

    در قسمت یازدهم از فصل 2 شهرزاد، عمه بلقیس با همایون معامله ای می کند و شیرین به خانه برمی گردد ولی شهرزاد که انتظار دیدن او را نداشت به این اتفاق اعتراض می کند. از طرفی شهرزاد مدتها درباره آذر گلدره ای کنجکاو بوده و از فرهاد درباره او جویا می شود.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 11 فصل 2 قسمت 11
   • فصل 2 قسمت 12 %78
    %78 (8,446)

    در قسمت دوازدهم از فصل 2 شهرزاد، عمه بلقیس از تصور خود درباره شهرزاد به او می گوید از اینکه تصور می کرد که از شیرین کینه به دل دارد. از طرفی شیرین که مسبب مشکلاتش را شهرزاد می داند به او حمله می کند. صحبت از قتلی است که مقصر آن را پدر شیرین می دانند و می خواهند او را زجرکش کنند.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 12 فصل 2 قسمت 12
   • فصل 2 قسمت 13 %82.2
    %82.2 (6,484)

    در قسمت سیزدهم از فصل 2 شهرزاد، شهرزاد هنوز در شوک اتفاق های شب قبل است. عمه بلقیس به زودی آزاد می شود ولی همایون را برای بازجویی نگه می دارند. شاپور ، شهرزاد را تهدید می کند که ممکن است برای او اتفاقی رخ دهد.

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 13 فصل 2 قسمت 13
   • فصل 2 قسمت 14 %80
    %80 (8,504)

    در این قسمت از سریال شهرزاد ساخته حسن فتحی با بازی ترانه علیدوستیٰ شهاب حسینی و مصطفی زمانی رقابت بین فرهاد و قباد بالا میگیرد و رازهایی که به نظر میرسید دفن شده اند رو می شوند...

    دانلود سریال شهرزاد -فصل 2 قسمت 14 فصل 2 قسمت 14
   • فصل ۲ قسمت ۱۵ %76.2
    %76.2 (7,717)

    در قسمت پایانی سریال شهرزاد، قباد به کمک نصرت برای برملا نشدن کارهای گذشته اش تلاش میکند و وقتی از ارتباط هاشم و عمه بلقیس آگاه می شود...

    دانلود سریال شهرزاد فصل 2 قسمت 15

   سایر عوامل فیلم شهرزاد -فصل 2 قسمت 1

   دیدگاه‌های شهرزاد -فصل 2 قسمت 1

   • m
    mehrabsi ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خواهشا فصل ۱ بذارید...چرا از فصل ۲ شروع کردین؟

   • K
    Reza M ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بالاخره عوامل شهرزاد با پخش آنلاین موافقت کردند. خیلی هم عالییی :B:)

   • u
    مهدی ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام لطفا فصل 1 را هم بزارید

   • u
    u_40370298 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یعنی من تابحال چنین فیلم زیبایی را ندیده بودم واقعا همه چیز حساب شده وعالی بود فیلیمو مرسی که هستی

   • u
    u_39465449 ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    u_24558953 ۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عاشقانه

   • u
    u_36880430 ۸ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    زیبا بود لذت بردم

   • u
    u_34725456 ۳ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    من عاشق این فیلمم

   • u
    u_35691994 ۲ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بسیار فیلم جالب هست و من فصل اول را کامل دیدم

   • u
    u_34984276 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    u_34571383 ۷ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    سریال خیلی قشنگیه بسیار عالی

   • u
    u_18053157 ۸ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلییی گریه کردم، قشنگ بود

   • u
    Mina1339 ۲ آذر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    سریالی بینظیر ودلچسب

   • u
    u_19779818 ۴ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    واقعا عالیه

   • u
    u_6756739 ۳ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    ممنون

   • u
    ن ۱۹ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    فیلم شهزاد خیلی عالیه اگه براتون زحمت نیست قسمت اول راهم بگذارید با تشکر فراوان

   • u
    موسی منیری ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    عاشق شهاب حسینی هستم واقعا بازیگری تو خون این بشره عشق قباد تواین سریال واقعی بود

   • u
    paria ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی گریه می کردن آدم دلش میگرفت

   • u
    u_9895299 ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    برای چی فیلم را نمیاره

   • u
    روزبه ۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    جالبه

   • u
    u_7889786 ۲۸ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام

   • u
    u_7889786 ۲۸ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    خیلی برنامه خوبی

   • u
    u_7889786 ۲۸ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    اره

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.