بستن
تاریخچه جستجو

   خرم شهر Khorram Shahr

   70 % (50)
   مناسب برای بالای 13 سال
   کارگردان: مهدی فارسی
   مستند - اجتماعی - محصول ایران - 1396

    • قسمت 1 : گنج رنج
     رایگان
     %69.4
     %69.4 (47)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 : قهرمانی از عالمی دیگر %64.6
     %64.6 (26)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 : رضوان %73.8
     %73.8 (29)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 : کوچک زیباست %77
     %77 (26)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 : سبد فکر %63.6
     %63.6 (22)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 : سنگ آباد %65.8
     %65.8 (21)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 : معمای گلباف %62.2
     %62.2 (19)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 : تاک %72
     %72 (20)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 : درخت مشکلات %63.6
     %63.6 (22)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 : خاک من.مادرمن %53.6
     %53.6 (19)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 : در محاصره %74.6
     %74.6 (22)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 : کلاه فرنگی %66.6
     %66.6 (24)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 : دولت پاینده %64.6
     %64.6 (39)

     مجموعه مستند خرم شهر به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز می باشد....

     دانلود فصل 1 قسمت 13

   سایر عوامل فیلم خرم شهر

   دیدگاه‌های خرم شهر

   • u
    ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عکس ترسناکه

   • u
    ۳ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    منم از عکسش میترسم

   • p
    ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عکس فیلم تو رده فیلم ترسناکا قرار میگیره