بستن
تاریخچه جستجو

   جشنواره فیلم فجر

   مردن در آب مطهر
   85%
   5.6/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   مردن در آب مطهر
   آبادان یازده 60
   95%
   6.3/10

   اکشن - جنگی

   1398 - ایران

   آبادان یازده 60
   خروج
   90%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خروج
   خورشید
   92%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   خورشید
   شنای پروانه
   96%
   7.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   شنای پروانه
   ناگهان درخت
   63%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   ناگهان درخت
   طلا
   86%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   طلا
   بنفشه آفریقایی
   88%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   بنفشه آفریقایی
   درخونگاه
   90%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   درخونگاه
   سمفونی نهم
   80%
   5.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   سمفونی نهم
   ۲۳ نفر
   96%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   ۲۳ نفر
   مسخره باز
   69%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مسخره باز
   قسم
   92%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   قسم
   قصر شیرین
   87%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   قصر شیرین
   غلامرضا تختی
   96%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   غلامرضا تختی
   متری شیش و نیم
   97%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   متری شیش و نیم
   ماجرای نیمروز 2 : رد خون
   95%
   6.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ماجرای نیمروز 2 : رد خون
   شبی که ماه کامل شد
   94%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   شبی که ماه کامل شد
   خجالت نکش
   95%
   5.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه نابینایان

   خجالت نکش
   شعله ور
   75%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   شعله ور
   عرق سرد
   93%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   عرق سرد
   سرو زیر آب
   93%
   5.8/10

   اکشن - جنگی

   1397 - ایران

   سرو زیر آب
   به وقت شام
   90%
   5.5/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به وقت شام
   دارکوب
   93%
   5.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   دارکوب
   تنگه ابوقریب
   94%
   6.6/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   تنگه ابوقریب
   خفه گی
   75%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خفه گی
   بیست و یک روز بعد
   91%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بیست و یک روز بعد
   ایتالیا ایتالیا
   73%
   5.4/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1396 - ایران

   ایتالیا ایتالیا
   اسرافیل
   86%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   اسرافیل
   گشت 2
   94%
   4.8/10

   کمدی - اکشن

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   گشت 2
   سارا و آیدا
   83%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سارا و آیدا
   یک روز بخصوص
   82%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   یک روز بخصوص
   رگ خواب
   88%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   رگ خواب
   ویلایی ها
   90%

   اکشن - جنگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ویلایی ها
   فراری
   77%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   فراری
   نگار
   70%
   5.3/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   نگار
   ماجرای نیمروز 1
   94%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ماجرای نیمروز 1
   زاپاس
   87%
   5.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   زاپاس
   مالاریا
   71%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   مالاریا
   به دنیا آمدن
   84%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   به دنیا آمدن