بستن
تاریخچه جستجو
   سریال جیران (مخصوص نابینایان)

   سریال جیران (مخصوص نابینایان)

   Jeyran (For Visually-Impaired)

   86 % (3097)
   6 /10
   مناسب برای بالای 15 سال
   قسمت‌های
   جیران (مخصوص نابینایان)
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران و گلین در پی کوتاه کردن دست میرزا آقاخان از قدرتند. میرزا آقاخان هم برای اینکه برگ برنده ای در آستین داشته باشد میخواهد سر شاهزاده زند را تقدیم شاه کند….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران و گلین در پی کوتاه کردن دست میرزا آقاخان از قدرتند. میرزا آقاخان هم برای اینکه برگ برنده ای در آستین داشته باشد میخواهد سر شاهزاده زند را تقدیم شاه کند….
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» عیش شاه دیری نمی پاید و تند باد حوادث از پی هم می رسند. جنگ هرات، محاصره نظامی بوشهر…. شاه نیاز دارد تا میرزااقاخان کشور را از این مخمصه برهاند. کفایت خاتون هم برای خلاصی به او نیاز دارد…میرزا اقاخان مرد مصالحه است….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» عیش شاه دیری نمی پاید و تند باد حوادث از پی هم می رسند. جنگ هرات، محاصره نظامی بوشهر…. شاه نیاز دارد تا میرزااقاخان کشور را از این مخمصه برهاند. کفایت خاتون هم برای خلاصی به او نیاز دارد…میرزا اقاخان مرد مصالحه است….
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال ‌و گذشت اختر و کار آخر شد آن پریشانی شب های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد… جیران به کاخ برمی گردد…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال ‌و گذشت اختر و کار آخر شد آن پریشانی شب های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد… جیران به کاخ برمی گردد…
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» نقره و خواجه روشن از دست قراول خاصه گریخته اند اما ایا راز تبهکاری آنان برملا میشود؟ مهدعلیا با ماری که در آستین پرورده چه خواهد کرد؟
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» نقره و خواجه روشن از دست قراول خاصه گریخته اند اما ایا راز تبهکاری آنان برملا میشود؟ مهدعلیا با ماری که در آستین پرورده چه خواهد کرد؟
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» عشق هر بار به رنگی جلوه می کند. عشق خواجه روشن و نقره چه رنگی دارد؟ رنگ وفاداری؟ رنگ خیانت؟ نقره در بزنگاه سرنوشت جانب عشق را می گیرد؟…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» عشق هر بار به رنگی جلوه می کند. عشق خواجه روشن و نقره چه رنگی دارد؟ رنگ وفاداری؟ رنگ خیانت؟ نقره در بزنگاه سرنوشت جانب عشق را می گیرد؟…
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه که از دوری جیران پریشان است فریب توطئه کفایت خاتون و خواجه الیاس را می خورد و خشم او دامن خدیجه و عباس میرزا را می گیرد. مهدعلیا انجام ماموریتی مخوف را به عهده سلمان می گذارد…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه که از دوری جیران پریشان است فریب توطئه کفایت خاتون و خواجه الیاس را می خورد و خشم او دامن خدیجه و عباس میرزا را می گیرد. مهدعلیا انجام ماموریتی مخوف را به عهده سلمان می گذارد…
    92.4% (21 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» در هر گوشه این کاخ توطئه ای در کار است و هر دم نقشه شومی طرح افکنده میشود، اما در این میانه عاشقانه دیگری آغاز میشود…سارا و سیاوش…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» در هر گوشه این کاخ توطئه ای در کار است و هر دم نقشه شومی طرح افکنده میشود، اما در این میانه عاشقانه دیگری آغاز میشود…سارا و سیاوش…
    92.8% (33 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شکوه باید سارای گرجی را به کفایت خاتون برساند اما چگونه؟ ایا دسیسه کفایت تا پنهان ترین کنج اندرونی هم راه می یابد؟
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شکوه باید سارای گرجی را به کفایت خاتون برساند اما چگونه؟ ایا دسیسه کفایت تا پنهان ترین کنج اندرونی هم راه می یابد؟
    90% (32 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه از دست جیران، هم دلشکسته و خشمگین است ‌و هم تاب تحمل دوری اش را ندارد. مهدعلیا در تلاش است تا از این فرصت استفاده کند و جیران را برای همیشه از چشم شاه بیاندازد. کفایت خاتون برای خلاصی سارای گرجی از حرمسرا نقشه ای تازه می چیند…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه از دست جیران، هم دلشکسته و خشمگین است ‌و هم تاب تحمل دوری اش را ندارد. مهدعلیا در تلاش است تا از این فرصت استفاده کند و جیران را برای همیشه از چشم شاه بیاندازد. کفایت خاتون برای خلاصی سارای گرجی از حرمسرا نقشه ای تازه می چیند…
    97.8% (35 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» حکایت شاه و جیران، حکایت وصل است و هجران... که پسندند که فراموش کنی عهد قدیم به وصالت که نه مستوجب هجران بودم.
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» حکایت شاه و جیران، حکایت وصل است و هجران... که پسندند که فراموش کنی عهد قدیم به وصالت که نه مستوجب هجران بودم.
    93.4% (36 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سرکشی های جیران موقعیت خانواده اش را در دربار به خطر می اندازد و میرزا اسدالله برای حفظ موقعیت تازه به چنگ امده اش حتی حاضر است دست به جنایت بزند. جیران خشمش را نزد شاه بروز می دهد.
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سرکشی های جیران موقعیت خانواده اش را در دربار به خطر می اندازد و میرزا اسدالله برای حفظ موقعیت تازه به چنگ امده اش حتی حاضر است دست به جنایت بزند. جیران خشمش را نزد شاه بروز می دهد.
    87.6% (39 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران نظم حرمسرا را به هم می ریزد . بلوای حرم زیر سر ننه اشوب است و مهد علیا این را تحمل نمی کند… سیاوش در خود سفر می کند تا راه را بیابد…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران نظم حرمسرا را به هم می ریزد . بلوای حرم زیر سر ننه اشوب است و مهد علیا این را تحمل نمی کند… سیاوش در خود سفر می کند تا راه را بیابد…
    95.2% (33 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران کین خواه مرگ کودکش است، هرات دارد از ایران جدا می شود و اهل دربار شاه را مقصر می دانند که به جای تمشیت امور مملکت سرگرم عشق جیران است. سیاوش تصمیمش را می گیرد...
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران کین خواه مرگ کودکش است، هرات دارد از ایران جدا می شود و اهل دربار شاه را مقصر می دانند که به جای تمشیت امور مملکت سرگرم عشق جیران است. سیاوش تصمیمش را می گیرد...
    87.8% (33 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سیاوش مردد است که ردای جانشینی لطفعلی خان زند را به تن بکند، از آن سو در حرمسرا ولوله به پا شده. ننه آشوب به دنبال قاتل فرزند جیران است…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سیاوش مردد است که ردای جانشینی لطفعلی خان زند را به تن بکند، از آن سو در حرمسرا ولوله به پا شده. ننه آشوب به دنبال قاتل فرزند جیران است…
    90.2% (41 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه برای جیران هر کار میکند و گوش به او میدهد پس کفایت خاتون به جیران نزدیک میشود. پشت همه این عطوفتها دسیسه ای پنهان است….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه برای جیران هر کار میکند و گوش به او میدهد پس کفایت خاتون به جیران نزدیک میشود. پشت همه این عطوفتها دسیسه ای پنهان است….
    85.2% (54 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه جیران را تسلا میدهد زیرا عشق تسلای مصیبت است، اما جیران تسلیم تقدیر نمیشود. قاتل کودک کیست؟...
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه جیران را تسلا میدهد زیرا عشق تسلای مصیبت است، اما جیران تسلیم تقدیر نمیشود. قاتل کودک کیست؟...
    86.6% (30 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران به خونخواهی کودک ناکامش بر می خیزد. چه کسی میتواند پشت این جنایت باشد؟ شاید انکه مادر ولیعهد بعدی است…اما این تمام ماجرا نیست.
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران به خونخواهی کودک ناکامش بر می خیزد. چه کسی میتواند پشت این جنایت باشد؟ شاید انکه مادر ولیعهد بعدی است…اما این تمام ماجرا نیست.
    81.8% (44 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه و خواجه، بانو و کنیز هرکدام سهمی دارند از شادی و رنج…از عشق
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» شاه و خواجه، بانو و کنیز هرکدام سهمی دارند از شادی و رنج…از عشق
    93.2% (58 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» پسر نورسیده سوگلی قبله عالم، چشم و چراغ شاه میشود و این اتش کینه زنان دیگر شاه را شعله ور میکند. خواجه روشن همه را به بازی میگیرد اینک اما خود بازیچه میشود که دست بالای دست بسیار است. در هر دهلیز تودرتوی این کاخ رازی نهفته است.
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» پسر نورسیده سوگلی قبله عالم، چشم و چراغ شاه میشود و این اتش کینه زنان دیگر شاه را شعله ور میکند. خواجه روشن همه را به بازی میگیرد اینک اما خود بازیچه میشود که دست بالای دست بسیار است. در هر دهلیز تودرتوی این کاخ رازی نهفته است.
    89.8% (63 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» دست تقدیر چه بازیها که در استین دارد! کفایت خاتون گمشده اش را پیدا کرده و جیران برای شاه هر روز عزیزتر می‌شود….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» دست تقدیر چه بازیها که در استین دارد! کفایت خاتون گمشده اش را پیدا کرده و جیران برای شاه هر روز عزیزتر می‌شود….
    91% (80 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» این هماوردی نه برای عشق است، نه برای زنده ماندن، این کشاکشی است که یک سوی ان میهن است و رازی که حال از پرده برون می افتد….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» این هماوردی نه برای عشق است، نه برای زنده ماندن، این کشاکشی است که یک سوی ان میهن است و رازی که حال از پرده برون می افتد….
    92.2% (62 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» در کشاکش عاطفه و عشق جیران در کدام سو خواهد ایستاد؟
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» در کشاکش عاطفه و عشق جیران در کدام سو خواهد ایستاد؟
    89.6% (54 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟
    83.6% (68 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سیاوش در بزنگاه زندگی باید تصمیم دشواری بگیرد و قدم در راهی پر خطر بگذارد…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سیاوش در بزنگاه زندگی باید تصمیم دشواری بگیرد و قدم در راهی پر خطر بگذارد…
    91% (53 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» زنان شاه به اعتراض بست نشسته اند، باید این دختر روستایی را که دل از شاه برده سر جایش بنشانند، جیران از سیاوش یاری می طلبد و نگاه سیاوش به نگاهی آشنا گره میخورد….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» زنان شاه به اعتراض بست نشسته اند، باید این دختر روستایی را که دل از شاه برده سر جایش بنشانند، جیران از سیاوش یاری می طلبد و نگاه سیاوش به نگاهی آشنا گره میخورد….
    81% (59 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» ملک زاده روزهای تلخی را در خانه میرزاکاظم سپری می کند. گلین عزادار فرزند است و حالا فکر می کند قاتل بچه اش باید جایی بین در و دیوارهای حرمسرا باشد و کوچول خان برای اینکه در کاخ بماند نقشه خطرناکی می کشد.
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» ملک زاده روزهای تلخی را در خانه میرزاکاظم سپری می کند. گلین عزادار فرزند است و حالا فکر می کند قاتل بچه اش باید جایی بین در و دیوارهای حرمسرا باشد و کوچول خان برای اینکه در کاخ بماند نقشه خطرناکی می کشد.
    90.8% (61 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» تصمیم شاه در تاخیر اعلام جانشین و ولیعهد غوغا به پا می کند. کفایت خاتون به دنبال راهی است تا از اجرای حکم قتل خدیجه چهریقی و عباس میرزا پیشگیری کند و آیا خواجه روشن از دامی که خود گسترده بود رهایی می یابد؟
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» تصمیم شاه در تاخیر اعلام جانشین و ولیعهد غوغا به پا می کند. کفایت خاتون به دنبال راهی است تا از اجرای حکم قتل خدیجه چهریقی و عباس میرزا پیشگیری کند و آیا خواجه روشن از دامی که خود گسترده بود رهایی می یابد؟
    88.4% (76 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران در بستر بیماری و شاه بی قرار است. خطر از بیخ گوش شاه گذشته اما اگر نقشه دشمنان به ثمر می رسید تکلیف سلطنت چه می شد؟ میرزا اقاخان فرصت را مناسب می بیند تا با تحریک ریش سفیدان ایل قاجار شاه را وادار کند که ولیعهدی معین پسر تاجی را اعلام نماید اما اتفاق غیرمنتظره ای رخ می دهد….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران در بستر بیماری و شاه بی قرار است. خطر از بیخ گوش شاه گذشته اما اگر نقشه دشمنان به ثمر می رسید تکلیف سلطنت چه می شد؟ میرزا اقاخان فرصت را مناسب می بیند تا با تحریک ریش سفیدان ایل قاجار شاه را وادار کند که ولیعهدی معین پسر تاجی را اعلام نماید اما اتفاق غیرمنتظره ای رخ می دهد….
    83.6% (68 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران مسیرش را از سیاوش جدا می کند و رهسپار اردوی شکار می شود. شب سارای گرجی را به چادر شاه روانه می کنند. اینک زمان مناسبی است تا نقشه خواجه روشن اجرا شود اما….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران مسیرش را از سیاوش جدا می کند و رهسپار اردوی شکار می شود. شب سارای گرجی را به چادر شاه روانه می کنند. اینک زمان مناسبی است تا نقشه خواجه روشن اجرا شود اما….
    92% (70 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» مهدعلیا که می بیند شاه از دست جیران خشمگین است فرصت را مناسب می یابد که سارای گرجی را همراه شاه به سیاحت و شکار روانه کند. خواجه روشن اما از سارا خواسته ای دیگر دارد و حالا جیران است که باید انتخاب کند…..
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» مهدعلیا که می بیند شاه از دست جیران خشمگین است فرصت را مناسب می یابد که سارای گرجی را همراه شاه به سیاحت و شکار روانه کند. خواجه روشن اما از سارا خواسته ای دیگر دارد و حالا جیران است که باید انتخاب کند…..
    86.6% (119 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» حضور بی اجازه خدیجه چهریقی و پسرش عباس میرزا در مراسم جشن عروسی ملک زاده آشوب به پا می کند. شاه از این گستاخی بی تاب است و جیران که هنوز زیر و بم توطئه های پنهان و آشکار دربار را نمی داند پذیرای خدیجه می شود.
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» حضور بی اجازه خدیجه چهریقی و پسرش عباس میرزا در مراسم جشن عروسی ملک زاده آشوب به پا می کند. شاه از این گستاخی بی تاب است و جیران که هنوز زیر و بم توطئه های پنهان و آشکار دربار را نمی داند پذیرای خدیجه می شود.
    87.6% (77 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سر انجام روز جشن عروسی میرسد و این مراسم فرصتی است تا صدراعظم نقشه اش را برای انتخاب ولیعهد عملی کند. از طرف دیگر مسابقه کشتی برای انتخاب پهلوان تبدیل به رقابتی فراتر از کشتی میشود و عرصه ای که سیاوش و شاه مواجه شوند…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سر انجام روز جشن عروسی میرسد و این مراسم فرصتی است تا صدراعظم نقشه اش را برای انتخاب ولیعهد عملی کند. از طرف دیگر مسابقه کشتی برای انتخاب پهلوان تبدیل به رقابتی فراتر از کشتی میشود و عرصه ای که سیاوش و شاه مواجه شوند…
    86.4% (94 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»»صدراعظم برای راضی کردن ملک زاده نقشه ای دارد که توسط تاجی باید اجرا شود اما تاجی از صدراعظم چه امتیازی میخواهد؟
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»»صدراعظم برای راضی کردن ملک زاده نقشه ای دارد که توسط تاجی باید اجرا شود اما تاجی از صدراعظم چه امتیازی میخواهد؟
    85.4% (99 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» ملک زاده نمی تواند به راحتی حضور در مراسم خواستگاری را بپذیرد. مهدعلیا نیز تمرد دختر را تاب نمی آورد و خشم او دامن جیران را نیز می گیرد. در حالیکه شاه با بحران زن ها در حرمسرا مواجه است، ننه آشوب اسراری را برای سیاوش افشا می کند….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» ملک زاده نمی تواند به راحتی حضور در مراسم خواستگاری را بپذیرد. مهدعلیا نیز تمرد دختر را تاب نمی آورد و خشم او دامن جیران را نیز می گیرد. در حالیکه شاه با بحران زن ها در حرمسرا مواجه است، ننه آشوب اسراری را برای سیاوش افشا می کند….
    82.6% (96 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» میرزا آقاخان از مهدعلیا ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری می کند. ملک زاده که همچنان عزادار مرگ امیرکبیر است با مادر مخالفت می کند. تاجی به ملک زاده توصیه می کند تا از جیران بخواهد کمکش کند و شاه را ترغیب کند تا به میرزا آقاخان جواب رد بدهد، اما مگر به راحتی می توان سد راه مهدعلیا شد؟
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» میرزا آقاخان از مهدعلیا ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری می کند. ملک زاده که همچنان عزادار مرگ امیرکبیر است با مادر مخالفت می کند. تاجی به ملک زاده توصیه می کند تا از جیران بخواهد کمکش کند و شاه را ترغیب کند تا به میرزا آقاخان جواب رد بدهد، اما مگر به راحتی می توان سد راه مهدعلیا شد؟
    81% (105 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران که توانسته حرفش را به کرسی بنشاند همراه شاه به اردوی شکار می رود، اما او برای شکار نیامده است. بدعت جیران در کاخ ولوله انداخته. عباس میرزا برادر ناتنی شاه، حاکم قم است ولی مادرش، خدیجه چهریقی، سودای پادشاهی پسر را در سر می پروراند…اما خواجه روشن کیست و سر در آخور چه کسی دارد؟…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران که توانسته حرفش را به کرسی بنشاند همراه شاه به اردوی شکار می رود، اما او برای شکار نیامده است. بدعت جیران در کاخ ولوله انداخته. عباس میرزا برادر ناتنی شاه، حاکم قم است ولی مادرش، خدیجه چهریقی، سودای پادشاهی پسر را در سر می پروراند…اما خواجه روشن کیست و سر در آخور چه کسی دارد؟…
    78.2% (117 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» صدراعظم برای محکم تر کردن جایگاهش به فکر این است که ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری کند. سیاوش هم به قراول خانه بر می گردد و قرار است جزو ملازمان شاه به شکار بروند. جیران که به این موضوع پی می برد نگران می شود. آیا سیاوش نقشه ای دارد؟…
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» صدراعظم برای محکم تر کردن جایگاهش به فکر این است که ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری کند. سیاوش هم به قراول خانه بر می گردد و قرار است جزو ملازمان شاه به شکار بروند. جیران که به این موضوع پی می برد نگران می شود. آیا سیاوش نقشه ای دارد؟…
    78.4% (96 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» طبق وعده بعد از اینکه جیران خلعت سرخ به سر کرد سیاوش از زندان ازاد می شود. سلمان از او می خواهد به قراول ها بپیوندد. سیاوش نمی پذیرد و اندوهگین و خشمگین از ستمی که به او رفت به کوهسار برمی گردد. در آنجا ننه آشوب می گوید باید برگردد به کاخ….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» طبق وعده بعد از اینکه جیران خلعت سرخ به سر کرد سیاوش از زندان ازاد می شود. سلمان از او می خواهد به قراول ها بپیوندد. سیاوش نمی پذیرد و اندوهگین و خشمگین از ستمی که به او رفت به کوهسار برمی گردد. در آنجا ننه آشوب می گوید باید برگردد به کاخ….
    76% (97 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سلمان که به وجود سیاوش پی برده کمین می کند تا او را دستگیر کند. از طرف دیگر شاه منتظر است تا جیران خلعت سرخ به سر کند اما جیران همچنان طفره می رود.
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» سلمان که به وجود سیاوش پی برده کمین می کند تا او را دستگیر کند. از طرف دیگر شاه منتظر است تا جیران خلعت سرخ به سر کند اما جیران همچنان طفره می رود.
    77.6% (96 رای)
   • ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران را به محضر قبله عالم میبرند، اما شاه این جیران غمگین دلمرده را نمیخواهد. پس او را مرخص می کند تا روزی که سر صف سلام به نشانه همدلی با شاه شال سرخ به سر کند. سیاوش می رسد اما جیران رفته است. کجا؟ به دربار شاه….
    ««««توضیح صحنه با صدای گلاره عباسی»»»» جیران را به محضر قبله عالم میبرند، اما شاه این جیران غمگین دلمرده را نمیخواهد. پس او را مرخص می کند تا روزی که سر صف سلام به نشانه همدلی با شاه شال سرخ به سر کند. سیاوش می رسد اما جیران رفته است. کجا؟ به دربار شاه….
    82.2% (103 رای)
   loader

   سایر عوامل سریال جیران (مخصوص نابینایان)

   دیدگاه‌های سریال جیران (مخصوص نابینایان)

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۲۹ دی ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    واقعا دمتون گرم که به فکر نابیناها هستید .واقعا خیلی خوشم اومد از این حرکت

   • u
    ۲۲ دی ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    واقعا نایس به فیلمو من فقط میخواستم ببینم برا نابینا ها چجوری ویدیو میزارن دیدم خیلی خوب توضیح میده امیدوارم هیچ کس تو ی هیچ جای دنیا نابینا نباشه ک نیازی به این فیلم ها داشته باشه

   • u
    ۶ آبان ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی کارتون رو دوست داشتم ایول

   • u
    ۴ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی......

   • u
    ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بسیار زیبا وعالی

   • u
    ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بهترین فیلم دنیا

   • u
    ۱۵ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عاشقشم عالیه ♡♡♡

   • ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی دوست داشتم

   • u
    ۹ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۹ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    واقعا دمتون گرم که به فکر نابیناها هستید .واقعا خیلی خوشم اومد از این حرکت

   • u
    ۲۵ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۲ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    واقعا نایس به فیلمو من فقط میخواستم ببینم برا نابینا ها چجوری ویدیو میزارن دیدم خیلی خوب توضیح میده امیدوارم هیچ کس تو ی هیچ جای دنیا نابینا نباشه ک نیازی به این فیلم ها داشته باشه

   • ۱۵ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۴ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۶ آبان ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی کارتون رو دوست داشتم ایول

   • ۱ آبان ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی زیبا بود ممنون خیلی لذت بردم

   • u
    ۱۰ مهر ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی فیلم زیبایی هست من به شخصه عاشق فیلمای تاریخی هستم توصیه میکنم تماشا کنید

   • u
    ۶ شهریور ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۶ تیر ۱۴۰۱
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالییی

   • ۹ تیر ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خوبه

   • u
    ۷ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

  • لوگوفیلیمو
   فیلیموتور

   فیلیموتور​، یه گشت‌وگذار جذاب!

   چند ثانیه از هر فیلم و سریال رو برش زدیم. ​​بگرد و علاقه‌ت رو پیدا کن.

   برای شروع تور، رو به بالا بکشید.
   فیلیموتور

   همه تورهای مربوط به این سریال را تماشا کردید.

   باز هم تور داریم؟