بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مسعود سخاوت دوست

   جزیره
   به زودی
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1400 - ایران

   می خواهم زنده بمانم
   89%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   ملکه گدایان
   89%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   هفته ای یک بار آدم باش
   به زودی
   اکران آنلاین
   100%

   خانوادگی - کمدی

   1399 - ایران

   پری سا
   65%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   دریا موج کاکا
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   می خواهم زنده بمانم (مخصوص نابینایان)
   80%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   سامورایی در برلین
   87%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سامورایی در برلین (مخصوص ناشنوایان)
   87%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   مانکن (مخصوص ناشنوایان)
   82%
   4.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   شنای پروانه
   96%
   7.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   مانکن
   89%
   4.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حمال طلا
   71%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   شبی که ماه کامل شد
   94%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   شبی که ماه کامل شد (مخصوص ناشنوایان)
   90%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   شبی که ماه کامل شد (مخصوص نابینایان)
   89%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   عشقولانس
   71%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   شبی که ماه کامل شد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   راه رفتن روی سیم
   68%
   4.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1395 - ایران

   هیهات
   80%

   تاریخی

   1395 - ایران

   یک کیلو و بیست و یک گرم
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   سایه های موازی
   73%
   4.6/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران

   ماهی سیاه کوچولو
   74%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   افسونگر
   71%
   3.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1392 - ایران

   صورت خوانی
   79%

   فیلم کوتاه - مستند

   1391 - ایران

   ثانیه های سربی
   80%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران