بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های بابک حمیدیان

   مسخره باز
   68%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سرو زیر آب
   93%
   5.8/10

   اکشن - جنگی

   1397 - ایران

   مسخره باز (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   68%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   عالیجناب
   85%
   5.7/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1396 - ایران

   به وقت شام (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   92%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به وقت شام : مخصوص ناشنوایان
   87%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران

   معکوس
   77%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سال دوم دانشکده من
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به وقت شام
   89%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جشن دلتنگی
   82%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   معکوس (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   79%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   هیهات
   80%

   تاریخی

   1395 - ایران

   نیم رخ ها
   73%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   خرگیوش
   60%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شماره 17 سهیلا
   71%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   بادیگارد
   92%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سیانور
   90%
   5.8/10

   تاریخی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   بادیگارد (باز زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   روباه
   90%
   4.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1393 - ایران

   عروس برفی
   78%

   اکشن - پلیسی معمایی

   1393 - ایران

   تنها در چند دقیقه سکوت
   52%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   هیس دخترها فریاد نمی زنند
   96%
   7.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   درخت بلوط
   71%

   فیلم تئاتر

   1391 - ایران

   آمدیم نبودید رفتیم
   69%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1391 - ایران

   مرثیه ای برای کتاب سوزی ها
   65%

   فیلم تئاتر

   1390 - ایران

   خاک آشنا
   87%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   بی پولی
   89%
   6.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شب زده
   71%
   6.5/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1386 - ایران

   خدا نزدیک است
   91%

   1385 - ایران

   طبل بزرگ زیر پای چپ
   76%

   تاریخی

   1383 - ایران