بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های گیتی قاسمی

   خروج (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   92%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   آقای سانسور
   73%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   خروج
   90%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سال های دور از خانه
   93%
   5.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   جان دار
   94%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   کوکوی کبوتران حرم
   76%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1396 - ایران

   فشار خون
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   سد معبر
   87%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   تنها
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   امروز (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   76%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   امروز
   84%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حراج
   77%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران