بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های کامبیز دیرباز

   بوی خون
   85%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   خروج (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   91%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   تخته گاز (مخصوص ناشنوایان)
   83%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   آقازاده (مخصوص ناشنوایان)
   85%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   آقازاده
   90%

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خروج
   90%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   13 شمالی
   83%

   تاک شو

   1397 - ایران

   تخته گاز
   83%

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   عکس خصوصی
   69%

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   91913
   64%

   فیلم تئاتر

   1393 - ایران

   ساکن طبقه وسط
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   اصلا جور در نمیاد
   67%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   شاباش
   74%
   3.4/10

   خانوادگی - کمدی

   1391 - ایران

   درخت بلوط
   68%

   فیلم تئاتر

   1391 - ایران

   رالی ایرانی
   89%
   3.3/10

   مستند - ورزشی

   1391 - ایران

   قصه خاطره
   78%

   کمدی - خانوادگی

   1391 - ایران

   خاکستر و برف
   75%
   3.4/10

   اکشن - ماجراجویی

   1391 - ایران

   سرسپرده
   86%

   عاشقانه

   1390 - ایران

   مقلد شیطان
   79%

   اکشن - ماجراجویی

   1389 - ایران

   یک گزارش واقعی
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   انعکاس
   90%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   اخراجی ها 1
   96%
   4.5/10

   کمدی - اکشن

   1386 - ایران

   سرگیجه
   73%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   به نام پدر
   87%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   گرداب
   74%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران

   دوئل
   92%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   1382 - ایران

   دختران انتظار
   88%
   5.3/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1378 - ایران