بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های کارن همایون فر

   بعد از تو
   اکران آنلاین
   71%
   8.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   خروج (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   92%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   خروج
   90%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آشفته گی
   59%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آشفته گی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   58%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   سر دلبران
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   عرق سرد (مخصوص ناشنوایان)
   88%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   خفه گی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   67%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   روسی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   48%
   3.2/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به وقت شام (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   93%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   عرق سرد
   93%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خفه گی
   75%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   لس آنجلس تهران
   70%
   2.3/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به وقت شام : مخصوص ناشنوایان
   87%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران

   اتاق تاریک
   89%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   به وقت شام
   89%
   5.4/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   روسی
   57%

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   لس آنجلس تهران ( مخصوص ناشنوایان )
   64%
   2.3/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران

   نیمه شب اتفاق افتاد
   92%
   5.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1395 - ایران

   آذر
   75%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   زیر سقف دودی
   93%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   من
   79%
   5.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بادیگارد
   92%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خشم و هیاهو
   87%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خشم و هیاهو (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   86%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   چشم جنگ
   76%

   مستند - اجتماعی

   1394 - ایران

   بادیگارد (باز زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   من (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   69%
   5.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   شیفت شب
   79%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   رخ دیوانه
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   ابله
   73%
   5.1/10

   کمدی - خانوادگی

   1393 - ایران

   دلم می خواد
   75%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ناخواسته
   84%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   نقش نگار
   85%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   هیس دخترها فریاد نمی زنند
   96%
   7.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   همه چیز برای فروش
   72%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   برف روی کاج ها (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   82%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   زندگی خصوصی آقا و خانم میم
   77%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   برف روی کاج ها
   89%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سوت پایان
   71%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   قصه پریا
   88%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   یکی از ما دو نفر
   89%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   اسب حیوان نجیبی است
   75%
   6.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1389 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   قلب یخی
   86%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   خاک آشنا
   87%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1388 - ایران

   سکو
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   زادبوم
   82%
   5.0/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   توفیق اجبارى
   94%
   4.6/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   سالاد فصل
   85%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   جنایت
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   باج خور
   78%
   4.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   ملاقات با طوطی
   75%
   3.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   سیزده گربه روی شیروانی
   75%
   3.1/10

   علمی تخیلی

   1381 - ایران

   کاغذ بی خط
   88%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران - زیرنویس دارد

   اثیری
   79%
   4.9/10

   1380 - ایران

   رنگ شب
   81%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   راز شب بارانی
   82%

   خانوادگی - عاشقانه

   1379 - ایران

   پارتی
   85%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   از صمیم قلب
   83%

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   آبی
   87%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   شیفته
   86%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   سلطان
   80%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1375 - ایران

   دیوونه خونه
   59%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1368 - ایران