بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مسعود سخاوت دوست

   ملکه گدایان
   92%

   خانوادگی - اجتماعی

   1399 - ایران

   سامورایی در برلین
   87%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سامورایی در برلین (مخصوص ناشنوایان)
   86%

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   مانکن (مخصوص ناشنوایان)
   82%
   5.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   مانکن
   89%
   5.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حمال طلا
   70%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   شبی که ماه کامل شد
   94%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شبی که ماه کامل شد (مخصوص ناشنوایان)
   90%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   شبی که ماه کامل شد (مخصوص نابینایان)
   89%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   عشقولانس
   71%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   مصادره
   85%
   4.8/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   راه رفتن روی سیم
   67%
   4.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1395 - ایران

   هیهات
   80%

   تاریخی

   1395 - ایران

   نفس (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   93%
   7.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   یک کیلو و بیست و یک گرم
   93%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   نفس
   95%
   7.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سایه های موازی
   72%
   4.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران

   ماهی سیاه کوچولو
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   افسونگر
   71%
   3.8/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1392 - ایران

   صورت خوانی
   79%

   فیلم کوتاه - مستند

   1391 - ایران

   ثانیه های سربی
   77%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران