بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های سازمان هنری رسانه ای اوج

   حاج ابوالقاسم قناد و پسران
   86%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   زندگی آنسوی دیوار
   73%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   سقا
   96%

   تاریخی

   1399 - ایران

   نسل کشی
   77%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   تئوریسین خشونت
   84%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   خون و نفت
   86%

   مستند

   1399 - ایران

   وطنم
   83%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   تا انتها حضور
   79%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   سخنران مشهور
   74%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1399 - ایران

   سد در سد
   94%

   مستند - اجتماعی

   1399 - ایران

   پرش بلند
   87%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   شیخ المجاهدین
   88%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   داستان یک پایان
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   تا هواپیما
   72%

   فیلم کوتاه - انیمیشن

   1398 - ایران

   روبان
   71%

   فیلم کوتاه - انیمیشن

   1398 - ایران

   روزی سگی بود
   65%

   فیلم کوتاه - انیمیشن

   1398 - ایران

   بریم بسازیم
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   انقلاب در اندونزی
   66%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   ملاقات در مدار بسته
   78%

   1398 - ایران

   خاکریزهای خوزستان
   88%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   مخترع آهنی
   91%

   مستند - بیوگرافی

   1398 - ایران

   مرگ روشن
   66%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   مردی که آنجا بود
   66%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   بازگشت
   75%

   مستند

   1398 - ایران

   جای نگرانی نیست
   85%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   کربال
   91%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   کاغذ کاهی
   91%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   محاصره کوت
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   نبردهای فانتوم
   97%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   استقامت کن
   77%

   مستند

   1398 - ایران

   سفارش خدا
   81%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   دموکراسی در جاده ساوه
   82%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   شورش علیه سازندگی
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   محرمانه
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   خونه آبی
   75%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   نان گزیده ها
   91%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   پیشکش ایرانی
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   خانه در تاریکی
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   نعره حیدری
   95%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   میوه ها روی درخت مانده اند
   75%

   مستند - پژوهشی

   1398 - ایران

   ژیوای
   82%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   وقت خوش بیداری
   57%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   با من نگاه کن
   80%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   کارساز
   71%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   سهی
   72%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   در جستجوی تاریخ گمشده
   79%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   ود
   78%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1398 - ایران

   غربت تربت
   83%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   چیدا
   81%

   مستند - اجتماعی

   1398 - ایران

   او یک معلم بود
   91%

   مستند - بیوگرافی

   1397 - ایران

   موچولوها
   76%

   انیمیشن - ماجراجویی

   1397 - ایران

   ترینیتی
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   بدون لک
   89%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   آیت الله
   88%

   مستند - بیوگرافی

   1397 - ایران

   از کردستان تا حلب
   88%

   مستند - بیوگرافی

   1397 - ایران

   روز چهلم
   74%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   از کاراکاس به کربلا
   79%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   زمین میلرزد
   69%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   مینو
   82%

   خانوادگی - عاشقانه

   1397 - ایران

   دوست قدیمی
   70%

   مستند - بیوگرافی

   1397 - ایران

   نزدیک
   81%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1397 - ایران

   رخ خورشید
   80%

   مستند - حیات وحش

   1397 - ایران

   رزم آرزم
   70%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   نافرمان
   86%

   مستند - اجتماعی

   1397 - ایران

   برنامه اقیانوس آرام
   70%

   تاک شو

   1397 - ایران

   پاکبان
   94%

   مستند - اجتماعی

   1397 - ایران

   دریبل
   85%

   مستند - ورزشی

   1397 - ایران

   مادری
   83%

   مستند - اجتماعی

   1397 - ایران

   جرم یحیی
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   شهدای جهان اسلام
   75%

   مستند - بیوگرافی

   1397 - ایران

   صحوری
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1397 - ایران

   سر دلبران
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   ابوضرغام
   94%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   نخل شمیران
   80%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   عاشورای دربند
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   سر به راه
   85%

   تاریخی

   1396 - ایران

   پرستار
   71%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   بی سیم
   80%

   تاریخی

   1396 - ایران

   تاسوکی
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   زمانی برای دیدن
   85%

   مستند - بیوگرافی

   1396 - ایران

   حلقه عاشقان
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   میهمان
   79%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   همسفران جابر
   83%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   آقای وکیل
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   در انتظار چشم آبی ها
   76%

   مستند

   1396 - ایران

   بیا تا برویم
   80%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   خاطرات موتورسیکلت
   96%

   مستند - اجتماعی

   1396 - ایران

   با صبر زندگی
   91%

   مستند - اجتماعی

   1396 - ایران

   گیله وا
   78%

   تاریخی

   1396 - ایران

   جاروهای بیصدا
   82%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   لیوان بین الحرمین
   91%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   سقا
   79%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   مثل سرو
   64%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   فانوس اوفا
   63%

   مستند - بیوگرافی

   1396 - ایران

   اتل متل یه جنگل
   75%

   انیمیشن - کمدی

   1396 - ایران

   در جستجوی وطن شرقی
   74%

   مستند - بیوگرافی

   1396 - ایران

   فشار خون
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   شیرجان
   64%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   خفه خون
   87%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   AM ردیف 1600، رادیوی ندای قم
   38%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   مجتهد لاری
   63%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1396 - ایران

   سلفی با ابومهدی
   92%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   تکیه نفرآباد
   76%

   مستند

   1395 - ایران

   طیب
   92%

   مستند - بیوگرافی

   1395 - ایران

   سید رضا
   85%

   مستند - اجتماعی

   1395 - ایران

   سید شجاع
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   سلام
   90%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   از حسکه با عشق
   83%

   خانوادگی - عاشقانه

   1395 - ایران

   قصه های کربلا
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   خط سرخ
   71%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   والفجر
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   ابراهیم
   75%

   مستند - بیوگرافی

   1395 - ایران

   گردان قاطریزه
   94%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   نامه های آبی
   84%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1395 - ایران

   عملیات 747
   71%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1395 - ایران

   هوادار
   97%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1395 - ایران

   کار و دانش
   79%

   مستند - اجتماعی

   1395 - ایران

   نیزار
   81%

   فیلم کوتاه - انیمیشن

   1395 - ایران

   پل
   80%

   فیلم کوتاه - انیمیشن

   1395 - ایران

   موکب
   82%

   مستند - اجتماعی

   1395 - ایران

   موکب مهر - تصحیح فاتحه
   75%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   موکب مهر - میزبان
   86%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   ترکیب بند
   72%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   خداحافظ فرمانده
   87%

   1395 - ایران

   جریان آلترناتیو سینمای ایران
   64%

   مستند - بیوگرافی

   1395 - ایران

   پونز
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1395 - ایران

   تروریست های واشنگتن
   68%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1394 - ایران

   سینمای مقدس
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1394 - ایران

   روشنایی در پوتین
   85%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1394 - ایران

   روایت یک ماجرا
   76%

   مستند - پژوهشی

   1394 - ایران

   سفری دیگر
   58%

   مستند - اجتماعی

   1394 - ایران

   خانه ما
   88%

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   ابوحسین
   83%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1394 - ایران

   از استکهلم تا کربلا
   86%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1394 - ایران

   سید ظهیر
   65%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1394 - ایران

   پشت صحنه
   86%

   مستند - اجتماعی

   1394 - ایران

   دختر نهضت
   61%

   مستند

   1394 - ایران

   محرم ملکوت
   91%

   مستند - بیوگرافی

   1394 - ایران

   میرزا بلد
   85%

   انیمیشن - ماجراجویی

   1394 - ایران

   سفر روس
   82%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1394 - ایران

   جمعه سیاه سفید
   73%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1394 - ایران

   مداح
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   روایت راوی
   68%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   بحرین چهره دیگر انقلاب
   63%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   بسته 57
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   کوچه نقاش ها
   90%

   مستند - بیوگرافی

   1393 - ایران

   معلم
   83%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   عقبه
   84%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   آنا
   93%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   صبحی که نزدیک است
   77%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   ریوار
   67%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1393 - ایران

   جعفر گنزالس
   76%

   مستند - بیوگرافی

   1393 - ایران

   سفره های بهشتی
   71%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   چاق کچل سیبیلو
   73%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   ملاقات با داعش
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   استادیوم سیاسی
   90%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   تهران تقاطع سئول
   87%

   مستند - پژوهشی

   1393 - ایران

   شکوفه های زمستان
   66%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   تاکسی مدرسه
   83%

   مستند - اجتماعی

   1393 - ایران

   لباس پادشاه
   61%

   مستند - پژوهشی

   1393 - ایران

   دار و دل
   81%

   فیلم کوتاه - مستند

   1393 - ایران

   ساموئل
   55%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1392 - ایران

   مالکیه
   82%

   1392 - ایران

   ناگفته های گمشده
   63%

   1392 - ایران

   آ سید مهدی
   87%

   مستند - اجتماعی

   1392 - ایران

   بهترین مجسمه دنیا
   66%

   مستند - بیوگرافی

   1392 - ایران

   تووکل
   94%

   مستند - بیوگرافی

   1392 - ایران

   آرامش شام
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1392 - ایران

   دهل
   83%

   مستند - اجتماعی

   1392 - ایران

   حقیقت
   74%

   مستند - پژوهشی

   1392 - ایران

   یک روز دیرتر
   76%

   تاریخی

   1392 - ایران

   چشم مجنون
   85%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1392 - ایران

   اینجا چراغی روشن است
   71%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1392 - ایران

   فصل سیب
   77%

   مستند - بیوگرافی

   1392 - ایران

   نور جهان
   81%

   مستند - بیوگرافی

   1392 - ایران

   به همین سادگی
   82%

   مستند - پژوهشی

   1392 - ایران

   کوچه مقدس
   78%

   فیلم کوتاه - مستند

   1392 - ایران

   شیر صحرا
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1391 - ایران

   طوفان
   72%

   مستند - بیوگرافی

   1391 - ایران

   از خون جون
   80%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   نفت سیاه
   82%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   آرزوی استخدام
   77%

   مستند - پژوهشی

   1391 - ایران

   سفر خارجه
   81%

   مستند - اجتماعی

   1391 - ایران

   درخت سفید
   82%

   مستند - بیوگرافی

   1391 - ایران

   بابا آمد
   83%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   سینما 99 درصدی
   66%

   مستند - پژوهشی

   1391 - ایران

   اینجا آسمان زیباست
   79%

   مستند - بیوگرافی

   1391 - ایران

   همزاد عاشقان
   85%

   مستند - بیوگرافی

   1391 - ایران

   فرمانده
   90%

   تاک شو

   1390 - ایران

   معرفت
   51%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1389 - ایران

   شرح شیخ کاشان
   83%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1389 - ایران

   نواب
   84%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1389 - ایران

   داستان تقریب
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1389 - ایران

   مرزبان
   82%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1389 - ایران

   میراث نجف
   87%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1389 - ایران

   میهمانان ناخوانده
   59%

   1383 - ایران

   به دنبال سایه
   59%

   مستند - حیات وحش

   1382 - ایران