بستن
تاریخچه جستجو

   ناگفته های گمشده

   85 % (412)
   مناسب برای بالای 13 سال
   محصول ایران - 1392
   قسمت‌ها
   تک فصلی
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • 82.2% (105 نفر) 105 نفر
    در این مستند تلاش می شود با در کنار هم قرار دادن صحبت های فرماندهان و مسئولین اصلی درگیر در جنگ ایران و عراق، توصیفی شفاف از پشت پرده تصمیمات گرفته شده در جنگ ارائه شود.
   • 94.6% (111 نفر) 111 نفر
    در این مستند تلاش می شود با در کنار هم قرار دادن صحبت های فرماندهان و مسئولین اصلی درگیر در جنگ ایران و عراق، توصیفی شفاف از پشت پرده تصمیمات گرفته شده در جنگ ارائه شود.
   • 87% (143 نفر) 143 نفر
    در این مستند تلاش می شود با در کنار هم قرار دادن صحبت های فرماندهان و مسئولین اصلی درگیر در جنگ ایران و عراق، توصیفی شفاف از پشت پرده تصمیمات گرفته شده در جنگ ارائه شود.

   سایر عوامل سریال ناگفته های گمشده

   دیدگاه‌های سریال ناگفته های گمشده

   دیدگاه ها