بستن
تاریخچه جستجو

   خانه ما

   88 % (2910)
   خانوادگی - اجتماعی - محصول ایران - 1394
   نشان کردن

    • سری 2 قسمت 1 %87.2
     %87.2 (1,369)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 1
    • سری 2 قسمت 2 %87.6
     %87.6 (551)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 2
    • سری 2 قسمت 3 %88
     %88 (503)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 3
    • سری 2 قسمت 4 %90.4
     %90.4 (408)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 4
    • سری 2 قسمت 5 %88.6
     %88.6 (413)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 5
    • سری 2 قسمت 6 %88.2
     %88.2 (339)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 6
    • سری 2 قسمت 7 %89
     %89 (467)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 7
    • سری 2 قسمت 8 %87.4
     %87.4 (344)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 8
    • سری 2 قسمت 9 %90.4
     %90.4 (366)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 9
    • سری 2 قسمت 10 %88.6
     %88.6 (452)

     برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

     دانلود فصل 2 قسمت 10

   دیدگاه‌های خانه ما

   • u
    ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی خوبه نمیدونم چرا بچه ها بیشتر دوست دارند

   • u
    ۲ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خوب نبود خیلی خوب بود

   • u
    ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    مسند مسابقه جالب هیجانی و جذابی است و برای دیدین با خوانواده خیلی خوب است و همچنین بخش چالش کسب و کار بسیار جالب است ،با تشکر از سازنده این مستند و فیلمو

   • u
    ۸ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۸ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۶ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه بابا من که عاشقشم همه ی قسمتاشو دوبار یا بیشتر دیدم

   • u
    ۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود و هست

   • u
    ۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی خوب بود

   • u
    ۱ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاللللللللیییی

   • u
    ۱ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    این فیلم به خدا من اینقدر دوسش دارم که حد نداره

   • u
    ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • n
    ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بد و عالی بود

   • u
    ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    مسند مسابقه جالب هیجانی و جذابی است و برای دیدین با خوانواده خیلی خوب است و همچنین بخش چالش کسب و کار بسیار جالب است ،با تشکر از سازنده این مستند و فیلمو

   • u
    ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بد جلف عالی

   • u
    ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوبه نمیدونم چرا بچه ها بیشتر دوست دارند

   • u
    MHT85Z94 ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

   • u
    ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    zdara ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    سلام خیلی عالی و خیلی دوست داشتنی ممنون

   • u
    ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییی

   • u
    ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی