بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فقط HD

   خانه ما

   86 % (1444)
   محصول ایران - 1394

   • سری 2 قسمت 1 %87
    %87 (1,008)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 1
   • سری 2 قسمت 2 %86.2
    %86.2 (319)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 2
   • سری 2 قسمت 3 %87.2
    %87.2 (282)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 3
   • سری 2 قسمت 4 %88.6
    %88.6 (233)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 4
   • سری 2 قسمت 5 %89.2
    %89.2 (231)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 5
   • سری 2 قسمت 6 %86.6
    %86.6 (197)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 6
   • سری 2 قسمت 7 %88.4
    %88.4 (238)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 7
   • سری 2 قسمت 8 %85
    %85 (177)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 8
   • سری 2 قسمت 9 %92.2
    %92.2 (196)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 9
   • سری 2 قسمت 10 %88.4
    %88.4 (268)

    برنامه خانه ما جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

    دانلود سریال خانه ما فصل 2 قسمت 10

   سایر عوامل فیلم خانه ما

   دیدگاه‌های خانه ما

   • u
    u_11753256 ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خییییییییلی دیر به دیر میذارید...

   • m
    moj_asghary ۱۵ آبان ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    الان چرا قسمت 9 دیگه نمیاد یک ادمین هم هست پاسخی به مراجعات بده ؟

   • u
    r.a ۴ فروردین ۱۳۹۸
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    چرا دو تا قسمت آخر فصل شش و نمیذارین؟؟؟؟ خسته کنندس اینقدر کش میدین.

   • u
    u_2057993 ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    10350 ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییی

   • u
    u_12007197 ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیهههههههههه

   • u
    u_5113231 ۶ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ما رو که دور هم جمع می کنه

   • u
    u_35054078 ۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    u_37248369 ۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    u_12732041 ۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    yasi.mmz ۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیه

   • s
    ساسان ۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوبه

   • u
    u_3429796 ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی خیلی با تاخیر قسمت جدید رو قرار میدید!!!!

   • u
    u_2147812 ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    E1347654 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالیه

   • u
    u_5216819 ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    بهترین برنامه صدا وسیما با اقتدار

   • u
    u_33843536 ۳ بهمن ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    باحال بود

   • u
    u_23425160 ۲۲ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    دوستان عزیز این مستند جمعه هر هفته از شبکه نسیم پخش میشه . عوامل فیلیمو دیر به دیر نمیذارند.

   • u
    u_33074589 ۱۷ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    Ms ۱۶ دی ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خوبه

   • m
    moj_asghary ۱۵ آبان ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    الان چرا قسمت 9 دیگه نمیاد یک ادمین هم هست پاسخی به مراجعات بده ؟

   • u
    6132385090 ۱۱ مهر ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی چرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

   • u
    aminz4 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    قسمت 9 سری هفت پخش نشده؟

   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.