بستن
تاریخچه جستجو

   دیوید لینچ

   بزرگراه گمشده
   79%
   7.6/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1997 - آمریکا - زیرنویس دارد

   مرد فیل نما
   92%
   8.1/10

   1980 - آمریکا - دوبله شده

   جاده مالهالند
   74%
   7.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   2001 - آمریکا - زیرنویس دارد

   کله پاک کن
   77%
   7.4/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1977 - آمریکا - زیرنویس دارد

   داستان استریت
   82%
   8.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1999 - - - انگلیس - دوبله شده