بستن
تاریخچه جستجو

   روز جهانی نابینایان

   می خواهم زنده بمانم (مخصوص نابینایان)
   78%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   هم گناه (مخصوص نابینایان)
   78%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   بنفشه آفریقایی (مخصوص نابینایان)
   79%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   جهان با من برقص (مخصوص نابینایان)
   79%

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران

   چشم و گوش بسته (مخصوص نابینایان)
   89%

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران

   ۲۳ نفر (مخصوص نابینایان)
   89%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   مطرب (مخصوص نابینایان)
   81%
   4.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   دو پاپ (مخصوص نابینایان)
   80%
   7.6/10

   کمدی - خانوادگی

   2019 - انگلیس - ایتالیا - دوبله شده

   شیر شاه (مخصوص نابینایان)
   82%
   6.9/10

   انیمیشن - ماجراجویی

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   خجالت نکش (مخصوص نابینایان)
   91%
   5.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران

   غلامرضا تختی (مخصوص نابینایان)
   89%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   گلنار (مخصوص نابینایان)
   82%
   6.4/10

   خانوادگی - کودک

   1367 - ایران

   سرخ پوست (مخصوص نابینایان)
   91%
   7.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   شبی که ماه کامل شد (مخصوص نابینایان)
   88%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   قصر شیرین (مخصوص نابینایان)
   83%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   بمب یک عاشقانه (مخصوص نابینایان)
   81%
   6.6/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1396 - ایران

   آشغال های دوست داشتنی (مخصوص نابینایان)
   75%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   متری شیش و نیم (مخصوص نابینایان)
   95%
   8.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1398 - ایران

   قانون مورفی (مخصوص نابینایان)
   59%
   3.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران