بستن
تاریخچه جستجو

   نگار جواهریان

   گرگ بازی
   60%
   4.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1396 - ایران

   دوئت
   47%
   7.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   طلا
   86%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آشغال های دوست داشتنی (مخصوص نابینایان)
   75%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   آشغال های دوست داشتنی (مخصوص ناشنوایان)
   75%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   آشغال های دوست داشتنی
   82%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   من ترانه 15 سال دارم
   95%
   7.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران - زیرنویس دارد

   ملبورن
   74%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   نگار
   71%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   حوض نقاشی
   97%
   7.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   قندون جهیزیه
   89%
   5.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   یه حبه قند
   93%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   اینجا بدون من
   95%
   7.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   ایوانف
   82%

   فیلم تئاتر

   1390 - ایران

   دیوار چهارم
   85%

   فیلم تئاتر

   1391 - ایران

   شبانه روز
   70%
   4.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد