بستن
تاریخچه جستجو

   مریلا زارعی

   هیس دخترها فریاد نمی زنند
   95%
   7.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   دعوت
   85%
   5.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1387 - ایران

   با دست های خالی
   92%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   زن زیادی
   90%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   کیفر
   89%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1388 - ایران

   نصف مال من، نصف مال تو
   92%
   3.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1385 - ایران

   ماهی سیاه کوچولو
   74%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   دختر
   92%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   ایده اصلی
   92%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   دو زن
   96%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   واکنش پنجم
   94%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مانکن (مخصوص ناشنوایان)
   82%
   4.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   مانکن
   89%
   4.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   اسرافیل
   85%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حکم
   81%
   5.0/10

   اکشن - گانگستری

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   سربازهای جمعه
   81%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   تکیه بر باد
   86%
   4.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1378 - ایران

   روی خط مرگ
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1375 - ایران

   درباره الی
   91%
   8.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   معادله
   89%
   4.2/10

   کمدی - عاشقانه

   1382 - ایران

   شیار 143
   96%
   7.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   سیزده گربه روی شیروانی
   74%
   3.2/10

   علمی تخیلی

   1381 - ایران

   یک اشتباه کوچولو
   82%

   کمدی - خانوادگی

   1387 - ایران

   رژیم طلایی
   86%
   3.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1391 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بادیگارد
   92%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان