بستن
تاریخچه جستجو

   دهه 80

   دره ی گرگها : عراق
   87%
   5.7/10

   اکشن - جنگی

   1384 - ترکیه - دوبله شده

   درباره آمنه : گزارش یک اسیدپاشی
   93%

   مستند - پژوهشی

   1387 - ایران

   شیوه شاغلام: غلامحسین پیروانی
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1388 - ایران

   دختران جنگ
   76%

   1388 - ایران

   مسعود کیمیایی: زندگی و آثار
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   آقای کیمیایی
   83%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   با دست های خالی
   92%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   کلک زرین
   80%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   مکاشفه با دوربین
   68%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   کودکی نیمه تمام
   94%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   فیلمبرداران سینمای ایران
   79%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   فرمان آرا بودن
   94%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   فرمالیست مکتب اصفهان
   74%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   شنیدن تاریخ
   74%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   سهم من این است
   60%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   زندگی آنجاست
   93%

   مستند - بیوگرافی

   1386 - ایران

   رکعتان فرالعشق
   74%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   رقص با دوربین
   88%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   در امتداد سرزمین کهن
   80%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   داستان یک قصه گو
   70%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   جفت شش
   86%

   مستند - بیوگرافی

   1386 - ایران

   جریان اصلی
   96%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   تصویر کلمات
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1388 - ایران

   تدوین
   85%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   بعد از آقا خانم شماره 11
   87%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   از تمام دریچه ها
   83%

   مستند - بیوگرافی

   1386 - ایران

   دعوت
   85%
   5.2/10

   کمدی - خانوادگی

   1387 - ایران

   اقلیما
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   دیشب باباتو دیدم آیدا
   83%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران

   روایت های ناتمام
   61%

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   دوئل
   93%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   1382 - ایران

   به کبودی یاس
   91%

   اکشن - جنگی

   1387 - ایران

   دلداده
   95%
   3.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1387 - ایران

   پا به پای آزادی
   78%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1385 - ایران

   اوج موج
   95%

   مستند - بیوگرافی

   1382 - ایران

   سرد سبز
   94%

   مستند - بیوگرافی

   1380 - ایران

   جام جان
   93%

   مستند - بیوگرافی

   1380 - ایران

   خاطره در قاب
   88%

   مستند - بیوگرافی

   1387 - ایران

   وقت خوب مصائب
   93%

   مستند - بیوگرافی

   1384 - ایران

   آواز آفتاب
   89%

   مستند - اجتماعی

   1381 - ایران