بستن
تاریخچه جستجو
    فیلم  ما همه سربازیم

   ما همه سربازیم

   76 % (69)
   کارگردان: مهدی قربان پور
   یک ساعت - مستند - سیاسی تاریخی - محصول ایران - 1393

   بازیگران فیلم ما همه سربازیم

   سایر عوامل فیلم ما همه سربازیم

   دیدگاه‌های ما همه سربازیم