بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

   مانکن های قلعه حسن خان
   71%

   مستند - اجتماعی

   1395 - ایران

   مانکن های قلعه حسن خان
   یک موسیقی دان در دربار قاجار
   87%

   مستند - پژوهشی

   1394 - ایران

   یک موسیقی دان در دربار قاجار
   ما همه سربازیم
   79%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   ما همه سربازیم
   جنگ ششم
   90%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   جنگ ششم
   سبز، سپید، سرخ
   69%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   سبز، سپید، سرخ
   گرمابان
   88%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   گرمابان
   ثانیه های سربی
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   ثانیه های سربی
   شناسنامه
   75%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   شناسنامه
   مردی که زیاد می دانست
   91%

   مستند - بیوگرافی

   1390 - ایران

   مردی که زیاد می دانست
   فیلسوف گفتگو
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1390 - ایران

   فیلسوف گفتگو
   پیدای ناپیدا
   86%

   مستند - بیوگرافی

   1389 - ایران

   پیدای ناپیدا
   بی مکان، بی زمان
   73%

   مستند - بیوگرافی

   1389 - ایران

   بی مکان، بی زمان
   سر بر شانه آسمان
   70%

   مستند - پژوهشی

   1389 - ایران

   سر بر شانه آسمان
   ده کیلومتر دورتر
   76%

   مستند - پژوهشی

   1388 - ایران

   ده کیلومتر دورتر
   دربند
   66%

   مستند - پژوهشی

   1385 - ایران

   دربند
   سرزمین گمشده
   81%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1385 - ایران

   سرزمین گمشده
   کسی که مثل هیچکس نیست
   74%

   مستند

   1385 - ایران

   کسی که مثل هیچکس نیست
   او یک مزاحم بود
   78%

   مستند - پژوهشی

   1385 - ایران

   او یک مزاحم بود
   گیسوی آشفته من
   88%

   مستند - پژوهشی

   1384 - ایران

   گیسوی آشفته من
   آوای دره گلیج
   72%

   مستند - بیوگرافی

   1382 - ایران

   آوای دره گلیج
   در سودای استخوان
   76%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1381 - ایران

   در سودای استخوان
   دوز
   84%

   مستند - حیات وحش

   1380 - ایران

   دوز