بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   فیلم و سریال: همه
   فقط HD

   خیر - قسمت 12

   60 % (28)
   مناسب برای بالای 13 سال
   27 دقیقه - مستند - اجتماعی - محصول ایران - 1394 - کیفیت HD

   • قسمت 1 %52.6
    %52.6 (27)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 1
   • قسمت 2 %77.8
    %77.8 (18)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 2
   • قسمت 3 %64
    %64 (20)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 3
   • قسمت 4 %72
    %72 (20)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 4
   • قسمت 5 %66.4
    %66.4 (19)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 5
   • قسمت 6 %49.4
    %49.4 (19)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 6
   • قسمت 7 %57.8
    %57.8 (19)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 7
   • قسمت 8 %53.6
    %53.6 (19)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 8
   • قسمت 9 %76
    %76 (20)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 9
   • قسمت 10 %67
    %67 (17)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 10
   • قسمت 11 %41.4
    %41.4 (15)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 11
   • قسمت 12 %60
    %60 (28)

    مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه ساخته شده است. در هر قسمت به فعالیت های خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد.

    دانلود سریال فصل 1 قسمت 12

   سایر عوامل فیلم خیر - قسمت 12

   دیدگاه‌های خیر - قسمت 12

   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.